Ново разписание на пристигащи и заминаващи влакове в гара Лозарево и гара Завет от 09.12.2018 г.