ОФИЦИАЛНО БЕ ОБЯВЕНО ИМЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД И ПАРК В ГРАД СУНГУРЛАРЕ

   На 8 ноември -  „Св. Архангел Михаил” на празника на гр. Сунгурларе  официално бе обявено името на централния площад и парк в града. Те ще носят името  „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”.

   В своето предложение до Общински съвет Сунгурларе, инж. Васил Панделиев – кмет на Община Сунгурларе е посочил следните мотиви за това:

   „ … Настоящата 2018 г. ще остане паметна за Община Сунгурларе с това, че преди 40 години с Указ №2295/1978г./Дв.бр.101/26.11.1978г./ на Държавния съвет на Народна Република България гр. Сунгурларе е определено за център на Община Сунгурларе /център на селищна система/ в състава на която  са включени 31 населени места.

   Считам, че това е най-подходящия  момент за именуване на площада и парка в центъра на гр. Сунгурларе, които до сега нямаха име.

   Именуването на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение попада в правомощията на Общински съвет Сунгурларе, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА.

   По инициатива на общинската управа с кмет Иван Христов, на училищното настоятелство с председател Божил Вълков и касиер Вълчо Костов и будните селяни общественици Еню Петров Келеведжиев, Тодор Дойнов Скендеров, Слав Хаджи Стефанов, Съби Тодоров Гошата, Господин Христов и др., които  вземат решение да се построи училище. Сградата е построена през 1894 г. и е първата обществена сграда в селото /тогава/. Строена е по план, но не е запазена никаква документация. Майстор-строител е Стоян Н. Пранджата. Заради барелефа от камък с образите на Св. Св. Кирил и Методий, изработен от него на южната страна на сградата, училището е именувано на тях. /източник: стр.160, раздел „Общество и частно строителство”, от „Страници от историята на град Сунгурларе” на Добри Келеведжиев/.

   Преди 124 години е имало будни българи, които са оценили делото на двамата братя Кирил и Методий, като изграждат барелеф и  именуват  училище на славянските първоучители. Убеден съм, че именувайки днес площада и парка на името на Светите братя Кирил и Методий това няма да остане незабелязано и ще придобива все по-голям смисъл с годините, нещо повече, ще гради самочувствието ни като народ, който помни своите корени, език и минало, но гледа напред към своето бъдеще. Всяка година в Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура – 24 май почитаме двамата братя Кирил и Методий, които преди повече от 11 века са се заели с нелеката задача да съставят чисто нова и различна писменост от съществуващите по това време - гръцка и латинска и са дали възможност на една-трета от Стария свят да има своя азбука.

   И нека в този ден под звуците на химна на Светите братя Кирил и Методий, всички учители, хора на перото, словото и културата, читалищни деятели, ученици, деца и граждани от Община Сунгурларе, няколко поколения - събрани всички заедно, за да празнуват  със своите учители и със своите деца, гордо да крачат на площад „Св. Св. Кирил и Методий” в града. Да изпълват улиците на Сунгурларе с много цветя, балони, знамена и най-вече с празнично настроение и усмивки!”

   С Решение № 371/27.09.2018г. Общински съвет Сунгурларе: Именува  площада, находящ се пред сградата на начален курс на СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе, сградата на читалище „Просвета 1882” и православния  храм „Св. Архангел Михаил” в града,  с името „Св. Св. Кирил и Методий”  и именува парка, находящ се между улиците: „Христо Смирненски”, „Христо Ботев”  и „Кооперативна”  с името   „Св. Св. Кирил и Методий”.

   Инж. Васил Панделиев – кмет на  Община Сунгурларе  и г-н Халил Ахмед – председател на Общински съвет Сунгурларе официално обявиха името и откриха специално изработените надписи с името на площада и парка.

ГАЛЕРИЯ