ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ  ПРЕДСТАВИ

НОВИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ АВТОМОБИЛИ

 

На  25 октомври тази година от 10:30 часа на площад „Св.Св.Кирил и Методий“ в гр. Сунгурларе бяха представени новозакупените противопожарни автомобили по Трансграничния проект България-Турция 2014-2020г., с наименование: „Съвместни действия за борба с пожарите“ между Община Сунгурларе и Община Юскюп.

От  РТурция бяха дошли партньорите по проекта  начело с кмета на Община Юскюп, експерти от администрацията и огнеборци и от наша страна общинското ръководство, експерти по горите, кметове и кметски наместници.

Инж. Васил Панделиев  приветства гостите с добре дошли: „Уважаеми г-н Касап и гости от Община Юскюп, кметове на населени места, огнеборци от двете общини, колеги. Позволете ми да приветстват с добре дошли партньорите от Р.Турция, които са тук за участие в двудневното обучение на тема „Добри практики за борба с пожарите” по нашия общ проект „Съвместни действия за борба с пожарите” по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г.Вече сме към края на изпълнението на проекта надявам, че със съвместните усилия и на двете общини, изпълнявайки плануваните дейности, и  в дните на обучението всеки един от присъстващите ще обогати своите знания, ще придобие нови умения за справяне с горските пожари, които са проблем и за двете общини. Ново закупените  4-ри високо проходими автомобила, които са пред нас днес, за гасене на пожари с които  вече ще разполагаме и усвоените техники, сигурен съм, че ще подобрим и укрепим трансграничния ефект между двата  района в борбата с пожарите. За мен е привилегия да работим заедно, заявявам своята готовност за бъдещи съвместни проекти и сътрудничество. На гостите пожелавам да изживеят незабравими дни, за което  не се съмнявам, че ще е така  на територията на Община Сунгурларе. Благодаря Ви!”

 Кметът на Община Юскюп г-н Касап, също приветства домакините: „С г-н Панделиев изградихме едно приятелство, благодаря за топлото посрещане преди и сега. Искам да  благодаря на жителите на Сунгурларе, на г-н Панделиев и на неговите служители за приятното посрещане и се надявам такива проекти да има и занапред и приятелството да продължи. Както каза и г-н Панделиев проекта е към своя край и ние очакваме да получим нашите автомобили, и се надявам такова представяне да направим и на наша територия. Още веднъж благодаря на жителите на:  Община Сунгурларе,  г-н Панделиев, служителите от общинската администрация и на екипа по проекта. Благодаря Ви”.

С прерязването на лентата символично бе дадено началото за ползване на новите автомобили, със специално предназначение.

Гостите посетиха Експозицията на спорта и спортните постижения в Община Сунгурларе, разглеждаха въодушевени спортните отличия на родните спортисти и изгледаха  мултимедийната презентация за най-голямото постижение за България в планинското бягане, а именно победата на нашия състезател Шабан Мустафа на световно известния маратон Юнгфрау-Швейцария.

От11:00 часа в същия ден в заседателната зала на Общински съвет Сунгурларе започна и двудневното обучение на тема „Добри практики с борбата против пожарите“. Втория ден от обучението премина с провеждането на практически занятия. Представено бе оборудването на автомобилите и се извърши симулация  на възникнал пожар.  Приложени бяха  усвоените техники за неговото потушаване, като се използваха възможностите на специализираните автомобили.

Преди да отпътуват за РТурция нашите партньори посетиха и Музейната сбирка по лозарство и винарство в града.

От състоялата се среща представителите от двете общини останаха удовлетворени от добрите взаимоотношения. Пожелаха си успехи на финала на проекта и изразиха готовност за бъдещо сътрудничество.