Час по дискриминация

Защитата от дискриминация е основно човешко право и всяко демократично общество трябва да гарантира равни права на своите граждани.

В ОУ ,, Хр. Ботев ” – с. Лозарево, общ. Сунгурларе се проведе среща на учениците от 5, 6 и 7 клас  с Ирина Иванова, регионален представител на Комисията за защита от дискриминация, която запозна младите хора със смисъла и значението на думата „дискриминация”. Беше разяснено на подрастващите  какво точно представлява тя и как да реагират, ако попаднат в такъв тип ситуация и къде да потърсят правата си. „Никой не трябва да бъде третиран несправедливо и неравно заради неговия пол, раса, етническа принадлежност, народност, гражданство, сексуална ориентация, имуществено състояние, различна вяра или физически различия”, каза госпожа Иванова.

Инициативата на информационната кампания е по идея на КЗД и община Сунгурларе. Гости на срещата бяха зам. - кмета на общината Диана Гурева, г-жа Алексиева - гл. експерт образование и Нели Тончева- координатор на Комисията в Община Сунгурларе.

Мероприятието цели да информира децата, че помощ и консултация всеки може да получи в приемната, организирана в сградата на община Сунгурларе и че никой не трябва да се страхува да търси правата си.