В продължение на 24 часа на територията на Република България се проведе операция „EDWARD“ – Европейски ден без загинали на пътя.

  Община Сунгурларе бе партньор на  Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР. В операцията активно участваха ученици от  СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе, прдставители на БМЧК и МКБППМН, които съвместно с представители на Пътна полиция раздаваха флаери. Подготвени бяха  листовки със съвети както за водачите на МПС, така и за учениц  ите .Специално внимание тази година бе отделено на учениците от 11 и 12 клас, които вече са правоспособни шофьори. Всеки млад шофьор получи свитък  със съвети за безопасно шофиране.

  С общи усилия целта беше постигната- на територията на общината няма регистрирано ПТП. Благодарим на екипа на Пътна полиция гр. Сунгурларе и на учениците от СУ „Христо Ботев“. Поздравления за добре свършената екипна работа!

ГАЛЕРИЯ