СУНГУРЛАРЕ - ГРАД С ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ ДИМИТРИНА ГУГОВА

    ‌Голяма част от жителите на гр. Сунгурларе знаят, че в годината когато Сунгурларе е обявено за град /04.09.1974г./ за Председател на Общински народен съвет Сунгурларе е  избрана  Димитрина Георгиева Гугова, която ръководи общината в периода от 1966 г. до 1976 г.

    Във връзка с честването на 25 години от обявяването на Сунгурларе за град и по предложение на кмета на Община Сунгурларе /тогава/ инж. Васил Панделиев, Общински съвет Сунгурларе с Решение по Протокол №35/1999 г. я удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Сунгурларе”.

    В знак на признателност и уважение към постигнатото през годините от кметовете,  управлявали Община Сунгурларе, на втория етаж в сградата на общината са поставени рамкирани портретите им, като първият от тях неслучайно е на г-жа Димитрина Гугова, като първи кмет вече на град Сунгурларе. На официалната интернет страница по същия ред са публикувани снимките на кметовете от обявяването на Сунгурларе  за град до наши дни.

    На 04 октомври тази година стават 20 години от смъртта на Димитрина Гугова и в тази връзка си позволяваме да публикуваме част от нейния разказ „Един кмет за себе си” /1998 г./ и споделените спомени  в него за миналото:

    „……-  Много труд, напрежение и отговорност имаше по моето време. Какво ли може да направи един кмет без поддръжката и активността на населението. Доброволният труд беше основният принцип в основата на всяко обществено-значимо и трудово начинание.

    По време на моето кметство построихме: 40 хил.кв.м. тротоари, Детска градина, Автогара, първият жилищен блок за специалисти, първото промишлено предприятие /цех/, започна строителството на Пощата, направихме кабелизация на телефонната мрежа, асфалтирахме много улици, прочистихме  и озеленихме редица площи и други полезни дела.

    И повечето от това, представете си, с доброволен труд.  Запомних делата на добрите жени-стопанки, които разкрасяваха с вкус не само дворовете си, но и улиците пред домовете. То бе време на красиви дела.

    Общината е била винаги най-дейният орган в обществено-държавните дела. Имената на добрите помощници в моята работа са много, но сред тях ще спомена Стойчо Станев и Недялка Божкова ……”

 

    С уважение и преклонение,

    Общинска администрация Сунгурларе