ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СУНГУРЛАРЕ, съвместно с „ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ“ ЕАД ще проведе кампания за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

          Кампанията ще се проведе в периода от 10.09.2018г. до14.09.2018г. , заявки ще се приемат всеки работен ден 08.30 часа до 16.00 часа.

       Ако притежавате негодни за употреба електрически уреди, може да получите информация и да направите заявка за предаването им на телефон: 0878915363, лице за контакт – Ирена Ангелова – еколог.

          Електрическите уреди – печки, перални, хладилници, телевизори, ютии, сешоари, тостери и др., електронните устройства – телефони, таблети, компютри, монитори, и другото електрическо и електронно оборудване – ел. инструменти, лампи, специализирана техника и др. съдържат опасни за околната среда вещества и могат да увредят Вашето здраве. Когато се превърнат в отпадък, те следва да бъдат предадени за рециклиране.

         Целта на кампанията е да покаже, че излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е важно да се събира и оползотворява. Този вид отпадъци съдържат особено вредни и токсични за околната среда и за здравето на човека съставки. Изхвърлянето им на нерегламентирани места или в съдовете за битови отпадъци причинява вреди на околната среда и оказва негативно влияние върху хората, прониквайки в почвата, водите и въздуха.

 

Освободете се от старите и ненужни вещи!