110 години читалищна дейност в с. Славянци

 

Тържествено честване по повод 110-годишен юбилей от основаването на Народно читалище „НАПРЕДЪК-1908“ се състоя на 3 юли 2018г. в  с. Славянци. Това бе един прекрасен повод организаторите на тържеството да докажат, че и в по малките  населени места на Общината, при добра организация площадът на  селото може да бъде изпълнен с хора.

Сред гостите на празника бяха инж. Васил Панделиев – кмет на Община Сунгурларе, Диана Гурева  – зам. Кмет, Антоанета Алексиева –гл.експерт  Образование, кметове на кметства, председатели и секретари на читалища.

Богат доклад  прочете председателя на читалищното настоятелство -  Магдалена Йорданова. Това обстоятелство бе породено не само от многото години на съществуване, а най-вече от богатата и разнообразна дейност през всичките тези години. Редуват се години на възход и застой, но НЧ „Напредък-1908“ винаги е обединявало хората на духа,  за които самодейността от занимание се превръща в кауза.

Читалището е вземало активно участие в честването на местни и национални празници, в отбелязването на кръгли годишнини, бележити дати и християнски празници. Получило е много награди и отличия  от национални и регионални фестивали и конкурси за самодейно художествено творчество.

В направения обзор за развитието на читалищното дело през годините бяха цитирани много имена – на представители на ръководството му, на художествени ръководители, творци, на самодейци, посветили своя талант и време за развитието на читалищната дейност, допринесли за утвърждаване на името му. Сред тях през далечната 1908 г.  се открояват имената на основателите на читалище „Напредък“ - Господин и Радка Иванови, Генка Данаилова, Димо Въжаров, Стефан Козаров и много други.

Топли думи на благодарност за активната и неуморна работа  и пожелания за нови творчески успехи отправи и кметът на Община Сунгурларе – инж. Васил Панделиев.  Поздрав към читалищните  служители, самодейци, гости и жители на село Славянци поднесе и кметът на населеното място – Цоню Минчев.

Бяха прочетени и Поздравителни адреси по повод  юбилея от читалищата от гр. Сунгурларе, с. Чубра и  с. Черница. Бяха връчени и почетни  грамоти на читалищни дейци и самодейци за принос в утвърждаване на духовността.

След тържествената част, селото се огласи от песни, музика, танци  и много веселие. Участие в концерта взеха всички групи към читалището, както и гости от НЧ с. Чубра и ККП гр. Сунгурларе. Всички те създадоха атмосфера, която може да съперничи на всеки един празник, посветен на културното дело и самодейността. За финал, под звуците на хубава, българска народна музика всички излязоха на площада , за да извият кръшно хоро.