ПРИЗИВ

ОТНОСНО КАМПАНИЯ ЗА ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2018Г.

 

 

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


     
Общинска администрация Сунгурларе организира пролетно почистване  на града, като призовава всички граждани да се включат в инициативата, която ще се проведе през периода от16.04.2018г. до20.04.2018г.

     Нека всеки един от нас излезе и почисти пред дома си, градинката, парка или най-близкия до него тротоар. Всички събрани битови отпадъци следва да бъдат изхвърляни в съдовете за смет.

     При желание от Ваша страна да съберете разделно отпадъците от пластмасови, стъклени и хартиени опаковки,  има разположени  няколко точки със съдове за разделно събиране на отпадъци:

  • Ул.“Васил Левски“ пред Блок №2 и Блок№3
  • Ул.“Кирил и Методий“ зад Блок 6
  • Ул.“Христо Смирненски“ Блок №1
  • Ул.“Янтра“ пред Блок №4 и Блок №5
  • Ул.“Славянска“ до сградата на автогара Сунгурларе
  • Ул.“Георги Димитров“
  • Стара сграда на Община Сунгурларе
  • Нова сграда на Община Сунгурларе
  • Пред сграда на СОУ „Христо Ботев“-горен курс

 

   Обръщаме се към Ръководителите на предприятия, учреждения и фирми да организират своите служители за участие в инициативата, като се организират и почистят прилежащите си територии.

   Добре е домоуправителите в жилищните блокове също да се обърнат към своите съседи да излязат и почистят около блоковете си и оформят зелените пространства пред тях.

Идеята ни е взаимно и с общи усилия да постигнем  резултат, от който да има удовлетворение всеки един гражданин и гост!

 

 

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ

КМЕТ НА ОБЩНА СУНГУРЛАРЕ