БЧК-Сунгурларе започва раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС

петък, 23 март 2018г.

    В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) - План 2016, Българският Червен кръст –Сунгурларе започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 729 нуждаещи се лица от Община Сунгурларе, от които 186 за Сунгурларе .

На 28 март 2018 г. се открива пункта за раздаване на пакети с хранителни продукти  в град Сунгурларе на ул. “Георги Димитров”№46 А, поетапно съгласно определен и изготвен график. Раздаването ще продължи до 4 май 2018г. и всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане , ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и  мед – 1 кг .


В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:


•  Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016г.;


• Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;


• Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;


• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;


• Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.


• Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.


• Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.


Раздаването на  пакетите с хранителни продукти   ще се извършва от служители и доброволци на БЧК, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.