Уважаеми колеги общински съветници,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми Зам.-кметове,
Уважаеми кметове на кметства,

Уважаеми служители на Общинска администрация – Сунгурларе,
За мен е чест да Ви поздравя по случай Деня на българската община – 12 октомври!
На днешната дата преди 135 години в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, с което се ражда надеждата и упованието, че управлението на общинските дела ще се поеме от добри, грижовни и отговорни общински политици, които ще посветят таланта и труда си в управлението на своите общини.
Общините са стабилната опора на държавността, гарант за демократичните процеси и двигател на усилията за нова европейска визия на нашите райони. Те бяха и остават най-близко до хората, до техните радости, болки и надежди, което прави отговорността ни особено важна.
Местното самоуправление е постоянен процес на приемственост и развитие. Към нас са насочени очакванията на съгражданите ни за висок професионализъм, качествено обслужване и привличане на европейски средства в името на повишаване благосъстоянието и стандарта на живот в общината.

На всички Вас пожелавам: здраве, много ентусиазъм и упоритост в нелеката задача да превърнем община Сунгурларе в просперираща община на европейско ниво.
Бъдете живи и здрави!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Председател на ОбС-Сунгурларе: /П/
ХАЛИЛ АХМЕД