На 3 юни 2017 г. от 10.00 часа в гр. Сунгурларе се проведе 45-то юбилейно издание на общинския фолклорен празник, мегданско увеселение „Долината на лозите пее и танцува”.
За пореден път една истинска стихия от багри, движения, ритми, кръшни мелодии, музика, лирични напеви, изкусна хореография, грейнали, слънчеви усмихнати лица и много смях, огласяваха центъра на града.


Повече от 340 участници - детски фолклорни състави, певци, музиканти и танцьори от читалищните самодейни колективи на територията на Община Сунгурларе, облечени в автентични национални костюми изработени от работливите ръце на българката, съхранявани, пазени и до днес, с изпълненията си, които граничеха със съвършенството и желанието им да направят празника незабравим за тях и всички дошли да ги гледат в този празничен и необикновен ден, пяха и танцуваха в долината на лозите.


Участниците в мегданското увеселение потопиха в историята на родните традиции десетките гости, събрали се на централния площад, като освен активната читалищна дейност, увеселението показа, че музиката и танците могат да обединяват хората.


Всяка година по това време на нашия празник, преживяваме своите мигове на вълнение, на гордост, на радост от традицията, наложена през годините.
Самодейците от цялата община, събрани в 28 колектива и много индивидуални изпълнители, от най-крехка до преклонна възраст събраха на едно място разнообразието на народните песни, танци, музика и обичаи пресъздадени от тях. Те ни върнаха към неотразимата красота на народното творчество, и показаха, че в Община Сунгурларе традициите и песенния фолклор не са забравени.


В общинския фестивал самодейните колективи и индивидуални изпълнители от Завет, Ведрово, Прилеп, Подвис, Лозарево, Вълчин, Черница, Грозден, Съединение, Славянци, Чубра, клубове на пенсионера и Центъра за подкрепа за личностно развитие /ОДК/ гр.Сунгурларе за пореден път представиха най-доброто от фолклора на населеното място, в което живеят.


Огромно вълнение и задоволство предизвикаха участниците от гостуващият фолклорен танцов ансамбъл „ Девненче“от гр. Девня.
Общинския фолклорен фестивал бе уважен от главния секретар на областна администрация Бургас г-н Валентин Люцканов, кмета на общината, кметове на населени места, общински съветници, гости и жители на общината.


Празника откри кметът на Община Сунгурларе инж.Васил Панделиев, като пожела успешно представяне на самодейците, а на журито справедливо и безпристрастно оценяване.
„Общинският фолклорен празник „ Долината на лозите пее и танцува“ е не само част от културния календар на Сунгурларе, той е емблема на българщината с много дълбоки корени в нашата община. Това е празник на българския талант, на българския дух, на любовта към народните традиции и обичаи“ – част от приветствието на инж. Васил Панделиев.
Журито, съставено от изтъкнати фолклористи и деятели в областта на танцовото народно изкуство с председател г-жа Мая Пенова Тодорова – временно изпълняващ длъжността Директор „ Хореограф“ на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ гр. Ямбол и членове: г-н Пламен Ангелов Дуков – концерт-майстор на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ гр. Ямбол, преподавател по гайда в НУФИ „Филип Кутев“, гр.Котел и г-жа Тодорка Георгиева Георгиева хорист - солист при Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ гр. Ямбол, имаше нелека задача да изпълнява в този ден. До късен следобед те наблюдаваха, преценяваха, съпоставяха, оценяваха, за да отсеят имената на най-добрите групи и индивидуални изпълнители. Когато всички са толкова даровити и отлично подготвени, когато пеят, свирят и танцуват с чистите си души, запленени от магнетизма на фолклорната хубост – трудно е да избереш по-добрия!
Журито оцени изпълненията на участниците и излъчи най-добре представилите се колективи и изпълнители, класирайки ги по жанрове, както следва:

I. ПЕВЧЕСКИ:
1. Културен клуб на пенсионера „ Златна възраст „ гр.Сунгурларе
1. Женска певческа група -Клуб на пенсионера с.Вълчин
2. Женска певческа група -НЧ“Христо Ботев 1928“с.Завет
3. Женска певческа група „ Българи „НЧ“ Гео Милев 1930“ с.Ведрово
II. ДЕТСКИ ПЕВЧЕСКИ:
1. Детска Вокална Група - НЧ“Христо Ботев 1926“ с.Грозден
2. Детска Вокална Група „Прилепче“-ОДК гр.Сунгурларе
3. Детска Вокална Група - НЧ“Васил Левски 1929 „ с.Прилеп
III. КОЛЕКТИВИ ЗА ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР/ОБИЧАИ:
1. Колектив за народни обичаи - НЧ“Светлина 1920“ с.Лозарево-Подновяване кваса за Гергьовден.
IV. ДЕТСКИ ТАНЦОВИ КОЛЕКТИВИ:
1. Танцов състав „Зорница“ - НЧ“Просвета 1882“ гр.Сунгурларе
2. Танцов състав - НЧ“Христо Ботев 1928“с.Съединение
3. Детски танцов колектив при НЧ „ Напредък 1908“ с.Славянци
V. ЮНОШЕСКИ ТАНЦОВИ КОЛЕКТИВИ
1. ЮТС „Тракийска младост“ - НЧ“Светлина 1920“ с.Лозарево
2. ЮТС „Зорница” - НЧ“Просвета 1882“гр.Сунгурларе
3. Младежки танцов състав „ Луди млади“ при НЧ „ Пробуда 1931“ с.Чубра
VI. ТАНЦОВИ КОЛЕКТИВИ:
1.ТК „Искрица” и КРБНХ „Настроение” - НЧ“Просвета 1882“ гр.Сунгурларе.
2.Танцов състав „ Феникс“ при НЧ „ Пробуда 1931“ с.Чубра.
3.Танцов колектив „ Апталкьой“ при НЧ „ Пробуда 1931“ с.Чубра.
VII. ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
А. ПЕВЦИ ДО 18 ГОДИНИ:
1. Исми Мехмедали при ОДК гр. Сунгурларе
2. Донка Димитрова при ОДК гр. Сунгурларе
3. Кина Шелева- НЧ“Васил Левски 1929„ с.Прилеп
Б. ПЕВЦИ НАД 18 ГОДИНИ:
1. Минка Маркова - НЧ“Светлина 1920“с.Лозарево
2. Маринка Славова - НЧ“Христо Ботев 1928“ –с.Завет
3. Керанка Петрова-гр.Сливен
В. ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ:
1. Васил Ангелов -НЧ“Просвета 1882“гр.Сунгурларе
2. Христо Христов -ККП „ Златна възраст“ гр.Сунгурларе

 

Кметът на общината инж. Васил Панделиев връчи на секретарите на читалищата, ръководителите на самодейните колективи и на индивидуалните изпълнители, грамоти за отлично представяне.


Празникът завърши с награждаване на отличените колективи и индивидуалните изпълнители с плакети, статуетки и медали.


От общината се бяха погрижели за всички участници да има пакет храна.
Общинския фолклорен празник „Долината на лозите пее и танцува” с който се гордеем, навърши 45 години и доказа, че през годините традициите и любовта към фолклора в Община Сунгурларе са неугасващи, с посланието да предадем на децата си любовта и преклонението, към родния край, местния фолклор и традиции, за да го има празникът.
Нека все така да ни радва и събира и занапред в годините!


Общинското ръководство благодари на читалище „Просвета 1882“ гр. Сунгурларе, основен организатор на мегданското увеселение и на всички читалища, колективи и индивидуални изпълнители, с пожелание за здраве и нови творчески успехи!