Учениците от ХI,,б“ и ХII клас от СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе и техните учители, под ръководството на кмета и зам-кмета на Общината и директора на ОГТ взеха активно участие в Седмицата на гората. Те залесяваха на специално отреден терен - 4 декара общинска земя, която се намира около Шато „Сунгурларе“. Инициативата за залесяването е обсъдена още през лятото на 2016г. от собствениците на Шатото – Агровин ООД и Община Сунгурларе. Земята е подготвена през есента от собствениците на Шатото и в седмицата на гората бяха осигурени и залесени общо 4000 фиданки от смесена култура – черен бор и червен дъб. След залесяването учениците от паралелката „лозаро-винари“ бяха поканени да разгледат избите на Шатото, а технологът подробно обясни процесът и етапите на правене на вино.