Мероприятията по случай Седмица на гората стартираха с инициативата „Посади дърво“ в ДГ „Слънце“ гр. Сунгурларе. От Общинска администрация беше осигурен разнообразен подсадъчен материал, който се засади в двора на детската градина с активното участие на малките деца. Директорът и представители на ОГТ гр. Сунгурларе запознаха децата с видовете дървета и тяхната структура, както и ползите, които носят на хората и защо трябва да ги засаждаме и опазваме. В процеса на засаждането децата научиха какви грижи трябва да се полагат за дърветата и цялата природа, която е нашия зелен и красив дом.