УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!


От името на общинската администрация на Сунгурларе и лично от мое име имам честта и удоволствието да се обърна към всички вас и да ви поздравя с 42-та годишнина от обявяването на Сунгурларе за град!
Посрещаме с вълнение празника на нашия град, който отразява всички нас, с нашето многообразие, емоции, действия. Но за да имаме основание да се поздравим в този ден, нашите предшественици са работели така, че Сунгурларе да го има, да расте, като град, поверен на нас, техните наследници. Сега е наш ред да съграждаме, да развиваме и подреждаме града, в който сме родени или сме избрали, за да създадем дом и семейство. Защото най-голямото богатство на града ни са хората - трудолюбиви и гостоприемни, толерантни.
Благодаря на всички, които обичат града ни и с воля, надежда и с труда си допринасят за неговото развитие и просперитет. Убеден съм, че благодарение на съвместните усилия на общината, общинския съвет, институциите, бизнеса и на енергията, инициативността и волята на гражданите, ще постигнем по-добро бъдеще и ще продължим да отстояваме авторитета и доброто име на града и на Община Сунгурларе.
Изразявам признателност и уважение и към всички вас - днешните сунгурларци, които по различни начини помагате за утвърждаването на Сунгурларе, като красив и съвременен български град! И нека винаги помним, че съдбата на Сунгурларе всякога трябва да ни интересува, да е близка до нашите сърца, защото съдбата на града е наша отговорност и наша съдба!
Нека с достойнство пазим и предаваме на идните поколения традициите и изконните български добродетели, единни и мъдри при решаване на проблемите на общината. Заедно да работим за развитието на града и за превръщането му в желано място за нашите деца, нашите партньори, туристите и гостите на град Сунгурларе.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На всички Вас и на гостите на Сунгурларе, от все сърце пожелавам здраве, щастие, успехи във всичко, към което се стремите и много нови благодатни начинания за добруването на гражданите на общината!
Възползвам се от този повод да поканя всички вас на празничните събития, организирани от общината.

 


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК СУНГУРЛАРЦИ!
ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе