is1

Модул „Изработване на  цветя от хартия“.В обучението взеха участие  тридесет   учители от детските градини на общината, като времетраенето беше преди обяд едната група,а след обяд другата. Определеното време мина неусетно, тъй  като  овладяването на техниките за изработване на цветя от хартия беше приятно и увлекателно. След  всяко изработено пролетно цвете вазичките ставаха все по-пълни.В края на обучението всички си направиха общи снимки с изработените материали,като изказаха желание да бъдат надграждани приложните техники.