is1

На 19 април 2016 в ОУ "Христо Ботев " с.Лозарево първокласниците изразиха  с чист детския възглас: "Ние вече сме грамотни"!

Този празник липсва в календара, но той пристига всяка пролет заедно с песента на птиците и пъстрите пролетни цветя!
Само красотата на зараждащия се живот през пролетта може да се сравни със светлината в детските очи и сияйните им усмивки!