Избори '2019

Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово 11.04.2019
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра 11.04.2019
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарево 11.04.2019
Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - гр. Сунгурларе 11.04.2019
Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за членове на ЕП на 26.05.2019г. 08.04.2019
Покана за провеждане на консултации за състави на СИК при Кмета на Община Сунгурларе 02.04.2019
Образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе 02.04.2019
Решение на ОИК Сунгурларе №334 за прекратяване правомощията на общински съветник Костадин Василев и обявяване на избран общински съветник Шабан Мустафа 27.03.2019