Обяви от ЕП

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019

BG05FMOP001-03.02-0081-С05

Трапезария „Надежда” – Община Сунгурларе

 

 

Община Сунгурларе продължава предоставянето на Топъл обяд на хора в неравностойно положение, който стартира през 2015 г. 

Проект е по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица, Операция Тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”.

Проекта е на стойност 1 792 846.69 лв.

            Дейностите по предоставяне на услугата са възложени на фирма „Кей Енд Ви” ООД гр. Сливен, след проведена процедура по Правилника за прилагане на Закон за социалното подпомагане.

От началото на 2018 г. броят на потребителите е 800. Заявления от кандидат – потребители се приемат през целият период на договора.