Обяви от ЕП

Покажи брой 
Проект „Приеми ме 2015“ ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год. 13 Септември 2021
Съобщение за прекратяване на LOT 1 от процедура по PRAG - CB005.2.12.116-LP-SU-3 10 Октомври 2020
Покана за свикване на общо извънредно събрание на сдружение Местна инициативна група - Котел, Сунгурларе и Върбица 30 Март 2020
Заключителна кръгла маса по проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе” 19 Декември 2019
ПРОТОКОЛ 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА ОБЩНОСТЕН МЕДИАТОР 10 Юни 2019
ПРОТОКОЛ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА ОБЩНОСТЕН МЕДИАТОР 20 Май 2019
ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ” 10 Април 2019
Обява общностен медиатор 01 Април 2019
Информационен лист към Проект „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе” 30 Януари 2019
Община Сунгурларе започва изпълнението "Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на Община Сунгурларе" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Осно 18 Октомври 2018