Обяви от ЕП

Покажи брой 
ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ” 10 Април 2019
Информационен лист към Проект „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе” 30 Януари 2019
Община Сунгурларе започва изпълнението "Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на Община Сунгурларе" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Осно 18 Октомври 2018
Покана за информационна среща за представяне на възможностите за кандидатстване по мерки от СВОМР за прием 2018г. 29 Август 2018
Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе и ЕО към него 09 Март 2018
Информация обучение 08 Март 2018
BG05FMOP001-03.02-0081-С05 Трапезария „Надежда” – Община Сунгурларе 21 Февруари 2018
Проект „РЪКА ЗА РЪКА КЪМ ИНТЕГРАЦИЯТА“ 04 Октомври 2017
Съобщение за ПООС 31 Януари 2017
Община Сунгурларе кандидаства с проект по конкурсна процедура 11 Октомври 2016