Обяви от ЕП

Покажи брой 
ПРОТОКОЛ 2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА ОБЩНОСТЕН МЕДИАТОР 10 Юни 2019
ПРОТОКОЛ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА ОБЩНОСТЕН МЕДИАТОР 20 Май 2019
ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ” 10 Април 2019
Обява общностен медиатор 01 Април 2019
Информационен лист към Проект „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе” 30 Януари 2019
Община Сунгурларе започва изпълнението "Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на Община Сунгурларе" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Осно 18 Октомври 2018
Покана за информационна среща за представяне на възможностите за кандидатстване по мерки от СВОМР за прием 2018г. 29 Август 2018
Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе и ЕО към него 09 Март 2018
Информация обучение 08 Март 2018
BG05FMOP001-03.02-0081-С05 Трапезария „Надежда” – Община Сунгурларе 21 Февруари 2018