Избори

Централна избирателна комисия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИЗБОРИ  ЗА ПРЕЗИДЕНТ  И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  6 НОЕМВРИ 2016Г.

Съобщение за избиратели затруднени в придвижването
Заповед предизборна агитация и информационно-разяснителна кампания
Съобщение обучение СИК

СЪОБЩЕНИЕ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6.11.2016 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком).

Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН.

Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Информационен лист - Национален референдум "2016
Заповед №595
Информация за избирателите
Покана за провеждане на консултации при кмета на община Сунгурларе за определяне състави на СИК
Заповед №594/31.08.2016г. - Във връзка с провеждане изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката и Национален референдум на 6 ноември 2016г.

Всеки избирател/гласоподавател може да положи подпис в два списъка, както следва:

  • в един списък в подкрепа на регистрация в ЦИК на независим кандидат, партия или коалиция за участието им в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.;
  • в един списък в подкрепа на регистрация в ЦИК на инициативен комитет, партия или коалиция за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум.