Избори

Централна избирателна комисия

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ УВЕДОМЯВА ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАРИ И ЧЛЕНОВЕ НА СИК НАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26.03.2016Г. ,ЧЕ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БУРГАС ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА 20.03.2017Г. ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА” /КИНОСАЛОНА/ ГР.СУНГУРЛАРЕ.
ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ , КОИТО ВЪВ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ВКЛЮЧИЛИ ЛИЦА ОТ РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ДА СЕ ЗАИНТЕРИСОВАТ И СЪЩИТЕ СВОЕВРЕМЕННО ДА БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЗНАЧЕНИТЕ СЪСТАВИ НА СИК В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НАПРАВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА , ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ АПОН И МЛ.ЕКСПЕРТ ГРАО – ЗА ГР.СУНГУРЛАРЕ , КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ - ЗА ДРУГИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНАТА.
ТЕЛ.ЗА ДОП.ИНФОРМАЦИЯ -055715096

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ УВЕДОМАВА ЖЕЛАЕЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО , ЧЕ :

1.Секции 02-23-00-003 и 02-23-00-004 в гр.Сунгурларе СОУ „Хр.Ботев”-начален курс са определени за гласуване на лица с увреждания .

СОУ”Хр.Ботев”-нач.курс-ул.”Хр.Смирненски”-003
УЛ.БУЗЛУДЖА№001-024; УЛ.БЪЛГАРКА№002-008; УЛ.ВАСИЛ КОЛАРОВ№001-026; УЛ.ГАНЧО ХАРДАЛОВ№001-024; УЛ.ДУНАВ№001-020; УЛ.ИСКЪР№001-014; УЛ.КРАЙРЕЧНА№002-014; УЛ.КОМСОМОЛСКА№002-023; УЛ.ЛУДА КАМЧИЯ№002-010; УЛ.МИТКО ПАЛАУЗОВ№001-008;УЛ.НЕЙКОВСКА№001-027; УЛ.ОБОРИЩЕ№002-004;УЛ.ПРОЛЕТАРСКА№002-006;
УЛ.ПИОНЕРСКА№003-015;УЛ.ПЪРВИ МАЙ№001-012; УЛ.СТАНКЕ ДИМИТРОВ№001-022; УЛ.СТИДОВО№001-010; УЛ.СЛАВЯНСКА№001-027; УЛ.СТАРА ПЛАНИНА №001-022;УЛ.ШИШМАНОВО№001-010;
УЛ.ЧЕРЕН ДЪБ№002-036; УЛ.ЯНТРА№001,003,004,004 01,004 02,005,005 01,005 02

СОУ”Хр.Ботев”-нач.курс-ул.”Хр.Смирненски- 004
УЛ.АВРОРА№001-040;УЛ.ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ№035-058; УЛ.ДИМИТЪР БОГДАНОВ№014-032;УЛ.ИЗГРЕВ №001-061;УЛ.ИВАН ВАЗОВ№029-042; УЛ.ОВЧАРСКА№001-042; УЛ.РОДОПИ№002-028; УЛ.ПОБЕДА №001-024;УЛ.РИЛА№002-010; УЛ.СВОБОДА№001-010; УЛ.СТРАНДЖА№002-026; УЛ.ШИПКА№001-021;УЛ.ПИРИН№001-017; УЛ.ПОЛЯНА№009,011,015

2.Телефони в община Сунгурларе , на които могат да се правят заявки за ползване на транспорт в изборния ден:

Административно обслужване
05571/5096
05571/5112
Дежурни община Сунгурларе
05571/5111

3.Заявки се приемат в изборния ден 26.03.2017г. от 10.00 часа до 19.00часа на посочените телефони.

 

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

     През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

     Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

     Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 26.03.2017г.
- Всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.
Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 18.03.2017г./

-Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.
Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 11.03.2017г./

- Избиратели с трайни увреждания,които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение ,но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия ,заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите когато своевременно е направено искане по чл.36 от ИК за гласуване по настоящ адрес.
Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 11.03.2017г./


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители
Заповед №057
Заповед за образуване на секции - избори за народни представители 26.03.2017г.
Покана консултации-избори НП-2017
Заповед №057/31.01.20177