Избори НС 2021

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - гр. Сунгурларе
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Везенково, с. Велислав, с. Пчелин, с. Вълчин, с. Дъбовица, с. Есен, с. Завет, с. Камчия, с. Климаш, с. Костен, с. Лозарев
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, с. Садово, с. Съединение, с. Терзийско, с. Чубра
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. - с. Грозден, с. Славянци, с. Скала, с. Черница, с. Горово
Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за избиране на народни представители
Информация за избирателите
Покана за консултативна среща за определяне състави на СИК на територията на община Сунгурларе
Заповед за образуване и утвърждаване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе