Избори ПВР/НС 14.11.2021г.

Образуване на подвижна избирателна секция за избиратели с трайни увреждания 20 Октомври 2021
Съобщение за избирателите 04 Октомври 2021
Определяне на реда и условията за провеждане на предизборна кампания в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021г. 04 Октомври 2021
Предварителен избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. - секции 12, 25, 29 01 Октомври 2021
Предварителен избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. - секции 1 - 11, 13 - 24, 26 - 28, 30 01 Октомври 2021
Покана за провеждане на консултации за състави на СИК при Кмета на Община Сунгурларе 27 Септември 2021
Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите на ПВР и народни представители 27 Септември 2021
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ 21 Септември 2021
Заповед на Кмета на Община Сунгурларе за образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе 21 Септември 2021