Съобщения

 

Организацията по оползотворяване на отработени масла „ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ” ЕООД, съвместно с Община Сунгурларе организират кампания за предаване на отработени масла на територията на община Сунгурларе в период 10.06.2019 г. – 21.06.2019 г.


По време на кампанията гражданите могат да се освободят безвъзмездно от опасния отпадък от отработени масла. Желаещите да се включат могат да предадат своите отпадъци  на площадката, който се намира в VI, кв.109 по плана на гр. Сунгурларе(югоизточната част на града), от 09:30 до 16:00 часа в дните на кампанията.