Екология и БКС

Подкатегории

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на голяма авария в пречиствателна станция за питейни води "Камчия" с Прилеп, Община Сунгурларе
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”
ОБЕКТИ, В КОИТО ИМА РАЗПОЛОЖЕНИ СЪДОВЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
Съобщение относно първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине
Писмо № 91-726/29.07.2019г. от Министъра на земеделието, храните и горите във връзка с провеждане на превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на болестта африканска чума при свинете
НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРАСЕТА, КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО И В НЕРЕГИСТРИРАНИ ФЕРМИ
Съобщение за провеждане на ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари
БКС
Екология