Европейски програми и проекти

 

Информационен лист към Проект „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе”  
Анализ на риска от опасности от пожар в общините Сунгурларе и Юскюп и най-добри практики в противопожарната дейност 18.06.2018г.
"Рекламна кампания „Раздай корен – продължи историята и виж бъдещето“" 21.02.2018г.
Проект: „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО" 24.01.2018г.
Покана за пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001„Солидарност" 12.12.2017г.
Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе и ЕО към него 14.11.2017г.
Проект „РЪКА ЗА РЪКА КЪМ ИНТЕГРАЦИЯТА“ 04.10.2017г.
Съобщение за ПООС 31.01.2017г.
Община Сунгурларе кандидатства с проект по конкурсна процедура 11.10.2016г.
Министерство на труда и социалната политика одобри проектно предложение 30.08.2016г.
Община Сунгурларе с одобрен проект по Оперативна програма 30.08.2016г.
Информация обучение 17.03.2016г.
Обучение и заетост на младите хора 12.03.2016г.
Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение в община Сунгурларе 12.03.2016г.
Списък на класираните кандидат - потребители и определения индивидуален месечен бюджет 22.02.2016г.
Нови възможности за грижа 22.01.2016г.
Списък на оценените кандидати за „Домашни помощници“ 17.01.2016г.
Откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ” 16.12.2015г.