Европейски програми и проекти

Информация за проект „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“ 06 Август 2019
Одобрен проект от Министерство на труда и социалната политика 04 Юли 2019
Съобщение от Агенция за социално подпомагане 04 Юли 2019
Анализ на риска от опасности от пожар в общините Сунгурларе и Юскюп и най-добри практики в противопожарната дейност 25 Юни 2019
Община Сунгурларе продължава предоставянето на Топъл обяд на хора в неравностойно положение 06 Юни 2019
Ивформационен лист по Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социални политики в община Сунгурларе” (2) 05 Юни 2019
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ С НОВ ОДОБРЕН ПРОЕКТ 15 Май 2019
Информационен лист по Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и монитгоринг на социални политики в Община Сунгурларе” 24 Януари 2019
Мерки и програми 09 Март 2018
Обяви и съобщения от ЕП 08 Март 2018
Информация за медиите 08 Март 2018
Приключили проекти 08 Март 2018
Текущи проекти 08 Март 2018
Информация 08 Март 2018