Европейски програми и проекти

Информация за сключен договор 26 Април 2021
Дизайнери от всички краища, покажете таланта си! 08 Април 2021
Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за получаване на патронажна грижа за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе 24 Март 2021
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ обявява свободни работни места за следните длъжности: 24 Март 2021
Считано от 01.05.2021год. Община Сунгурларе ще изпълнява Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0055-C01 24 Март 2021
Община Сунгурларе предоставя социални и здравни услуги по Договор за безвъзмездна финасова помощ № BG05M90P001-2.103-0073-C01 21 Декември 2020
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 15 Декември 2020
Община Сунгурларе ще продължи да предоставя социални и здравни услуги по Договор за безвъзмездна финасова помощ № BG05M90P001-2.103-0073-C01 30 Октомври 2020
Съобщение за прекратяване на LOT 1 от процедура по PRAG - CB005.2.12.116-LP-SU-3 10 Октомври 2020
Покана за участие в процедура по PRAG - CB005.2.12.116-LP-SU-3 03 Юни 2020
Обявление патронажна грижа за потребители компонент 3 04 Май 2020
Съобщение за прекратяване на процедура по PRAG - CB005.2.12.116-LP-SU-3 28 Април 2020
Патронажна грижа компонент 3 - свободни работни места 16 Април 2020
Патронажна грижа компонент 3 09 Април 2020
Пакети Хранителни Продукти по Оперативна програма Храни 09 Април 2020
Бъдеще в бъдеще време 26 Март 2020
Откриваща пресконференция по проект CB005.2.12.116 „Joint nature protection” 12 Февруари 2020
Първа работна среща в рамките на проект CB005.2.12.116 „Съвместна защита на природата“(Joint nature protection) на Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020г. 23 Декември 2019
Информация за стартиране на дейности по Проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01 “Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе” 04 Ноември 2019
Сборник със законодателство, добри практики иновативни решения за гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на общинските политики 18 Октомври 2019
Разработен механизъм за граждански контрол в процеса на формиране и изпълнение на социалната политика и услуги в Община Сунгурларе 10 Октомври 2019
Обявяване прием на заявление-декларация за получаване на патронажна грижа за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе 07 Октомври 2019
Проведено обучение по проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе” 07 Октомври 2019
Анализ на риска от опасности от пожар в общините Сунгурларе и Юскюп и най-добри практики в противопожарната дейност 30 Септември 2019
Обява за свободни работни места съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0047-C01 26 Август 2019
Информация за проект „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“ 06 Август 2019
Одобрен проект от Министерство на труда и социалната политика 04 Юли 2019
Съобщение от Агенция за социално подпомагане 04 Юли 2019
Анализ на риска от опасности от пожар в общините Сунгурларе и Юскюп и най-добри практики в противопожарната дейност 25 Юни 2019
Община Сунгурларе продължава предоставянето на Топъл обяд на хора в неравностойно положение 06 Юни 2019
Ивформационен лист по Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социални политики в община Сунгурларе” (2) 05 Юни 2019
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ С НОВ ОДОБРЕН ПРОЕКТ 15 Май 2019
Информационен лист по Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и монитгоринг на социални политики в Община Сунгурларе” 24 Януари 2019
Мерки и програми 09 Март 2018
Обяви и съобщения от ЕП 08 Март 2018
Информация за медиите 08 Март 2018
Приключили проекти 08 Март 2018
Текущи проекти 08 Март 2018
Информация 08 Март 2018