Бюджет и финанси

Документ   Дата:
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Доклад за изпълнението на Плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г.
Справка за отчетени разходи към 31.12.2019г.
Справка за отчетени приходи към 31.12.2019г.
  21.02.2020г.
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2019 - 30.09.2019г.   24.10.2019г.
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2019 - 30.06.2019г.   26.07.2019г.
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2019 - 31.03.2019г.   25.04.2019г.
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.2018 - 12.2018г.   22.02.2019г.
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2018 - 30.09.2018г.   29.10.2018г.
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2018 - 30.06.2018г.   27.07.2018г.
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2018 - 31.03.2018г.   27.04.2018г.
Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване за периода 01.2017г. - 12.2017г.   23.02.2018г.
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 30.09.2017 г.   27.10.2017г.
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА
   
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнение на бюджета
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДЕС
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-ДМП
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ
Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА