Бюджет и финанси

Покажи брой 
Стратегия за управление на риска за период 2021-2023г. в Община Сунгурларе 20 Август 2021
Покана за публично обсъждане на Проекта на бюджета на Община Сунгурларе за 2021 г. 05 Февруари 2021
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 22 Декември 2020
Покана за публично обсъждане на Проект за бюджет на Община Сунгурларе за 2020 г. 15 Януари 2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРИЕ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2018 ГОДИНА 05 Септември 2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2018 ГОДИНА 28 Август 2019
Покана за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Сунгурларе за 2019г. 03 Януари 2019
Предложение за одобряване на План-сметка за необходимите разходи по управление на отпадъците през 2019г. 21 Декември 2018
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.182, ал.2,т.1 от ДОПК 20 Ноември 2018
Местни приходи 23 Януари 2018
Бюджет на Община Сунгурларе 23 Януари 2018
Тримесечни отчети 23 Януари 2018
Месечни отчети 23 Януари 2018
Годишни отчети 23 Януари 2018
Одити 22 Януари 2018
Бюджет и финанси 22 Януари 2018