Достъп до обществена информация

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общинска администрация Сунгурларе през 2020г.
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общинска администрация Сунгурларе през 2019г.
Закон за достъп до обществена информация
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общинска администрация Сунгурларе през 2018г.
Заявление за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация Сунгурларе
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Сунгурларе
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Сунгурларе
Харта за правата на потребителя на административни услуги
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общинска администрация Сунгурларе през 2017г.