Администрация

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Адрес за кореспонденция: гр. Сунгурларе, ул. ”Г. Димитров” № 10 
тел. кмет: 05571/5063 Факс: 05571/5585; Е-mail: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Кмет на община Васил Панделиев 50-63 0878623446 112
Заместник кмет Диана Гурева 57-21 0878680102 114
Заместник кмет Хатидже Георгиева   0892237600  
Секретар на община Росица Чанева 56-64 0878681133  124

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Председател на Обс Халил Ахмед 51-12 0897568888 135
Ст. експерт Обс Екатерина Пахова 51-12 0879636560 135

 

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Мл. експерт АОД Марияна Петкова 51-12 0878624478 116
Мл. експерт ГРАО Нермин Ахмед 50-96 0878627106 117
Гл. спец. АПОН Димка Чанева 50-96 0879636540 151
Технически сътрудник Драгомира Димитрова 50-63 0879636551 111
Техн. сътр. - домакин Снежана Начева 50-85 0878627116 160
Ст. специалист Андреана Берданкова 52-95 0878915338 122
Системен администратор Деян Делчев   0879636553  
Сигурност на инф. и ОМП Красимир Добрев   0878678946  
Секретар МКБППМН Лазар Лазаров 51-16 0878678928 113
Ст. спец. АПОН / гр. ритуали и обредни дейности Нели Тончева   0878679064  

 

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Директор дирекция Елена Ралчева 50-85 0878682032 123
Гл. експерт Б и Ф Иванка Генчева 50-85 0878915289 123
Гл. експерт Счетоводител Мария Рускова 50-85 0878679012 119
Мл. експерт Счетоводител Снежана Рускова 50-85 0878917327 119
Ст. спец. касиер-счетоводител Марушка Кехайова 51-29 0878625349 121
Гл. специалист Василка Георгиева   0878678044 119
Ст. спец. касиер-счетоводител Галина Калковска   0878682050 116
Ст. спец. счетоводител Стела Касабова   0878915340 119
Ст. спец. счетоводител Петя Терзиева   0878682046 119
Мл. експерт Юмюгюл Хаса   0878917319 119
Гл. експерт "ОС" Валентина Узунова 52-95 0878916321 152
Специалист "ЖН и НО" Соня Колева 52-95 0878912390 120
Ст. инсп. "Търг. трансп. стоп." Денка Камшева   0878678252 125
Гл. експерт "ОПФ" Гроздан Димов   0879636541 144

 

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, БКС И УПРАВЛЕНИЕ НА ОПП"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Главен архитект Константин Якубович   0878678260  
Гл. експерт Строителство Кънчо Георгиев 51-83 0892237676 131
Гл. специалист УТ Донка Маринчева 51-58 0878682081  
Гл. спец. "Кад. и контр. д-сти" Тодор Кенов 51-58 0878916331 134
Ст. спец. Чертожник Виолета Андреева 51-83 0878916325 129
Ст. спец. Контр. д-сти по стр. Галина Ганева 51-58 0878627102 133
Мл. експерт "Еколог" Ирена Ангелова 50-72 0878915363 158
Гл. експерт УОПП Петър Мушиев   0878627115  
Ст. експерт Гюнер Моллахюсеин 50-72   144
Гл. експерт Ирина Ружева   0878628132  
Мл. експерт Хамизе Гази   0878678976  
Гл. експерт Ивайло Русков 52-30 0878678973  
Гл. спец. БКД Стефан Димов   0879637221  

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ"

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Гл. експерт "Соц. дейности" Димитрина Събева   0878917303 113
Директор Дом за стари хора с. Славянци Жеко Жеков   0878915276  
Директор Дом за стари хора с. Лозарево Ганка Стоянова   0878914367  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Гл. експерт Антоанета Алексиева 56-81 0878682055  
Директор ОДК Таня Андреева 55-49    
Директор детска градина с. Манолич Зелиха Молла   0878679128  
Директор детска градина с. Съединение Зехра Мехмед   0878679116  
Директор детска градина с. Славянци Ценка Фотева   0878681059  
Директор детска градина гр. Сунгурларе Катя Русенова   0878915356  
Директор детска градина с. Чубра Златка Желязкова   0878916315  
Директор детска градина с. Лозарево Боянка Радева   0878915357  

 

КУЛТУРНО, МУЗЕЙНО ДЕЛО, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Гл. експерт Шабан Мустафа   0878627114  
Гл. експерт "Култура" Тончо Тончев 52-65 0878679060  
В-к "Сунгурларска долина" Веселина Делчева 50-97 0878915312  
Общински радиовъзел Петя Грунова   0878622588  
Ст. специалист Иванка Вълкова   0878679055  

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ"

 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Ст. инспектор Маргарита Караиванова 57-03 0878629206 140
Инспектор Венелина Катърджиева 57-03 0878682003 128
Ст. счетоводител Даниела Петрова 57-03 0878629203 143
Касиер-приходи Валунка Христова 57-04 0878629207 126

 

ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Директор Дирекция Димитър Гавазов   0879637238  
Оператор въвеждане данни Еметула Мустафа   0878627146  
Ръководител участък Хайретин Ходжа   0878623498  
Ръководител участък Здравко Георгиев   0878679865  

 

ДЕЖУРНИ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Оперативен дежурен Славчо Дюлгеров 51-11 0878257690 136
Оперативен дежурен Стефан Вълков 51-11 0878257690 136
Оперативен дежурен Иван Караиванов 51-11 0878257690 136
Оперативен дежурен Иван Узунов 51-11 0878257690 136
Оперативен дежурен Веселин Гашев 51-11 0878257690 136
Охранител Веселин Вълков   0878624451  

 

ВОЕНЕН ОТДЕЛ

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Военен отдел Иван Баев 50-99 0888750745 137

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУНГУРЛАРЕ

МАНДАТ 2015 - 2019 г.

Име Телефон
Халил Сейдахмед Ахмед 0897568888
Ремзи Ереджеб Али 0878624536
Васил Динев Михалев 0878623459
Фикрет Байрямали Мехмед 0886934842
Сабрие Фикрет Копук 0878627108
Вейсел Мюмюн Али 0878623451
Ирена Иванова Водева 0878627107
Мария Димитрова Димитрова 0878913364
Станислава Момчилова Георгиева 0878624502
Николай Петков Терзиев 0878623489
Костадин Василев Василев 0888245134
Светлана Петрова Атанасова 0878624517
Айше Реджеб Гюджен 0879636549
Радка Николово Стойчева 0878623459
Георги Стефанов Кенов 0898254444
Валентин Янчев Славов 0878623493
Ангел Божиков 0885208138

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

МАНДАТ 2015 - 2019 г.

Име, презиме, фамилия Населено място Телефон
Ахмед Али Али Съединение 0878623548
Белгин Феим Кадиш Манолич 0879636548
Чани Димов Стойчев Прилеп 0878681093
Събка Митева Равалиева Подвис 0878678262
Благомир Тодоров Чомаков Лозарево 0878628190
Цонко Сашев Беев Грозден 0878682075
Цоню Михайлов Минчев Славянци 0878627113
Диню Илиев Иванов Чубра 0878629142
Атанас Желязков Думанов Черница 0878679857
Рабие Мустафа Сюлейман Климаш 0878622587
Ахмед Мустафа Христем Костен 0878628136
Севим Сеид Емин Камчия 0878680130

 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Име, презиме, фамилия Населено място Телефон
Йордан Ганев Ганев Терзийско 0878258863
Христина Христова Косева Завет 0878682085
Христо Велков Велев Бероново 0878625347
Цвета Любчева Божилова Ведрово 0878258664
Бисерка Иванова Вълчанова Есен 0878680268
Вълчо Тодоров Витанов Дъбовица 0878629138
Албена Алдинова Момчева Босилково 0878678892
Катя Асенова Атанасова Везенково 0878681120
Станимира Станева Тодорова Садово 0878914371
Здравка Колева Куртева Велислав 0878258667
Кръстю Янков Янев Вълчин 0878629145
Фикрие Реджеб Арнаудова Пчелин 0878720070