Администрация

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Адрес за кореспонденция : гр. Сунгурларе ,ул.”Г.Димитров”№10 
тел. кмет :05571/5063 Факс:05571/5585;Е-mail: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Длъжност

 Име , фамилия

 Тел. GSM

 Вътр.тел.

  Кмет на община 

  Васил  Панделиев 

  50-63 / 878623446 

  112 

  Заместник  кмет 

  Диана  Гурева

  57-21 / 878680102

  114

  Заместник  кмет 

  Хатидже Георгиева 

  892237600

 

  Секретар на община 

  Росица Чанева

  56-64 / 878681133 

  124

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ

Длъжност

  Име , фамилия

 Тел. GSM 

 Вътр.тел.

  Председател на ОбС 

   Халил Ахмед 

   51-12/ 897568888 

   135

Ст.експерт ОбС 

Красимира Куриева 

   51-12/879636560 

   135

 

ДИРЕКЦИЯ 
„АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО,ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Длъжност

Име, фамилия 

Телeфон/GSM 

Вътр. тел. 

Мл. експерт АОД

Марияна Петкова 

5112/878624478 

116 

Ст. експерт  ГРАО 

Величка Байнашева 

5096/878915263 

117

Мл. експерт ГРАО

Нермин Исмаил Ахмед 0878627106  

Гл. спец. АПОН

Димка Андонова Чанева 

5096/879636540 

151 

Технически сътрудник 

Драгомира Димитрова 

5063/879636551 

111 

Техн. сътр. - домакин 

Снежана Начева 

5085/878627116 

160

Ст. специалист 

Андреана Берданкова

52-95/878915338

122

Системен администратор

Деян Делчев

879636553

 

Сигурност на инф. и ОМП 

Красимир  Добрев

878678946

 

Секретар МКБППМН

Лазар Лазаров

51-16/878678928

113

юрисконсулт

 

0878678001

157

Ст. спец. АПОН/ гр. ритуали и обредни дейности

Нели Тончева

0878679064

 

 

ДИРЕКЦИЯ“ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

Длъжност

Име , фамилия

Телeфон/GSM

Вътр.тел.

   Директор дирекция 

   Елена Ралчева 

   50-85/878682032 

   123

   Гл.експерт  Б и Ф 

   Иванка Генчева

   50-85/878915289 

   123

   Гл. експерт .Счетоводител 

   Мария Рускова

   50-85/878679012   

   119

   Мл. експерт.Счетоводител 

   Снежана Рускова

   50-85/878917327

   119

   Ст.спец.касиер-счетоводител 

Марушка Кехайова

   51-29/878625349

   121

   Гл.специалист

 Василка Георгиева

   878678044

   119

   Ст.спец.касиер-счетоводител 

  Галина Калковска

   878682050

   116

   Ст.спец.счетоводител

   Стела Касабова

   878915340

   119

   Ст.спец.счетоводител

   Петя Терзиева

   878682046

   119

   Млад. експерт

   Юмюгюл Хаса

   878917319

  119

 

 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Длъжност

Име , фамилия

Телeфон/GSM

Вътр.тел.

   Гл.експерт”Общ.собственост”    

ВалентинаУзунова 

   5295/87891632 

   152 

   Специлист „Жил.наст.НО”   

   Соня Колева

   5295/878912390 

   120

   Ст.инсп.”търг.трансп.стоп.” 

   Денка Камшева

   878678252 

   125

   Гл.експерт ОПФ

   Гроздан  Димов

   879636541

  144

 

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО,
ЕКОЛОГИЯ,БКС  И УПРАВЛЕНИЕ НА ОПП“

Длъжност

Име , фамилия

Телeфон/GSM

Вътр.тел.

   Главен  архитект 

Константин Якубович 

   878678260 

 

Гл.експерт ”Строителство” 

   Кънчо Георгиев

   5183/892237676 

   131 

   Гл.специалист ”УТ” 

   Донка Маринчева   

   5158/878682081 

  

Гл.спец.”Кад.и контр.д-сти“ 

   Тодор Кенов

   51-58/878916331   

   134

 Ст.специалист”Чертожник” 

   Виолета Андреева

   5183/878916325 

   129

Ст.спец. Контр.д-сти по стр.

Галина Ганева

   5158/878627102 

   133

  Мл. експерт „Еколог”

   Ирена  Ангелова

   5072/878915363

  158

   Гл.експерт  УОПП

   Петър Мушиев

   878627115

 

   Ст.експерт   

  Гюнер Моллахюсеин 

   50-72

   144

   Гл.експерт

   Ирина Ружева

   878628132

 

   Мл.експерт

   Хамизе  Гази

   878678976

 

  Гл.експерт

  Ивайло  Русков

  52-30/878678973

 

Главен  специалист БКД

Стефан Димов

879637221

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ,
КУЛТУРА,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,СПОРТ И ТУРИЗЪМ

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Длъжност

Име , фамилия

Телeфон/GSM

Вътр.тел.

Гл.експерт Соц.дейности“

Димитринка Събева

878917303

   113

Директор дом за стари хора

с.Славянци

Жеко Жеков

878915276

 

Директор дом за стари хора

с.Лозарево

Ганка Стоянова

878914367

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Длъжност

Име , фамилия

Телeфон/GSM

Вътр.тел.

Гл.експерт

Антоанета Алексиева

56-81/878682055

 

Директор ЦЛР/ОДК

Таня Андреева

55-49

 

Директор детска градина с.Манолич

Залиха Молла

878679128

 

Директор детска градина с.Съединение

Зехра Мехмед

878679116

 

Директор детска градина с.Славянци

Ценка Фотева

878681059

 

Директор детска градина гр.Сунгурларе

Катя  Русенова

878915356

 

Директор детска градина с.Чубра

Златка Желязкова

878916315

 

Директор детска градина с.Лозарево

Боянка Радева

878915357

 


КУЛТУРНО, МУЗЕЙНО ДЕЛО, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Длъжност

Име , фамилия

Телeфон/GSM

Вътр.тел.

Гл.експерт

Шабан Мустафа

878627114

 

Гл.експерт Култура

Тончо Тончев

52-65/878679060

 

В-к “Сунгурларска долина”

Веселина Делчева

50-97/878915312

 

Общински радиовъзел

Петя  Грунова

878622588

 

Ст.специалист

Иванка Вълкова

878679055

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ“

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Длъжност

Име , фамилия

Телeфон/GSM

Вътр.тел.

Ст.инспектор

Маргарита Караиванова

57-03/878629206

140

Инспектор

Венелина Катърджиева

57-03/878682003

128

Ст.счетоводител

Даниела Петрова

57-03/878629203

143

Касиер-приходи

Валунка Христова

57-04/878629207

126

 

ОБЩИНСКИ  ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

 

Длъжност

Име , фамилия

Телeфон/GSM

Вътр.тел.

   Директор дирекция 

   Димитър Гавазов 

   879637238 

 

   Оператор въвеждане на  данни 

   Дочка Тенева

   879636550

 

   Ръководител участък

   Хайретин Ходжа

   878623498

 

   Ръководител участък 

   Здравко Георгиев 

   878679865 

 

 

 

ДЕЖУРНИ  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

Длъжност

Име , фамилия

Телeфон/GSM

Вътр.тел.

  Оперативен дежурен   

  Славчо Дюлгеров 

  51-11 /878257690 

  136

  Оперативен дежурен   

  Стефан  Вълков

  51-11/878257690

  136

  Оперативен дежурен   

Иван Караиванов

  51-11/878257690

  136

  Оперативен дежурен   

  Иван Узунов

  51-11/878257690

  136

  Оперативен дежурен   

  Веселин Гашев

  51-11/878257690

  136

  Охранител  

  Веселин Вълков

  878624451

 

 

Длъжност

Име , фамилия

Телeфон/GSM

Вътр.тел.

  Военен  отдел 

  Иван Баев 

  50-99/888750745 

  137

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  СУНГУРЛАРЕ

МАНДАТ  2015-2019

1.Халил Сейдахмед Ахмед

897568888

2. Ремзи Ереджеб Али

878624536

3.Васил Динев Михалев

878623459

4.Реджеб Мехмет Ходжа

878623454

5.Сабрие Фикрет Копук

878627108

6.Вейсел Мюмюн Али

878623451

7. Ирена Иванова Водева

878627107

8.Мария Димитрова Димитрова

878913364

9.Станислава Момчилова Георгиева

878624502

10.Николай Петков Терзиев

878623489

11.Костадин Василев

888245134

12.Светлана Петрова Атанасова

878624517

13.Айше Реджеб Гюджен

879636549

14.Радка Николова Стойчева

878623459

15. Георги Стефанов Кенов

0898254444

16.Валентин Янчев Славов

878623493

17.Ангел Божиков

885208138

 

КМЕТОВЕ  НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

МАНДАТ 2015-2019

 

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

ТЕЛЕФОН

 

Ахмед Али Али

Съединение

878623548

Белгин Феим Кадиш

Манолич

879636548

Чани Димов Стойчев

Прилеп

878681093

Събка Митева Равалиева

Подвис

878678262

Благомир Тодоров Чомаков

Лозарево

878628190

Цонко Сашев Беев

Грозден

878682075

Цоню Михайлов Минчев

Славянци

878627113

Диню Илиев Иванов

Чубра

878629142

Атанас Желязков Думанов

Черница

878679854

Рабие Мустафа Сюлейман

Климаш

878629145

Ахмед Мустафа Христем

Костен

878628136

Севим Сеид Емин

Камчия

878680130

 

КМЕТСКИ  НАМЕСТНИЦИ  В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

ИМЕ ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ТЕЛЕФОН

ЙОРДАН  ГАНЕВ ГАНЕВ

С. ТЕРЗИЙСКО

878258863

ХРИСТИНА ХРИСТОВА КОСЕВА

С.ЗАВЕТ

878682085

ХРИСТО ВЕЛКОВ ВЕЛЕВ

С. БЕРОНОВО

878625347

ЦВЕТА  ЛЮБЧЕВА БОЖИЛОВА

С. ВЕДРОВО

878258664

БИСЕРКА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА

С.ЕСЕН

878680268

ВЪЛЧО ТОДОРОВ ВИТАНОВ

С. ДЪБОВИЦА

878629138

АЛБЕНА АЛДИНОВА  МОМЧЕВА

С. БОСИЛКОВО

878678892

КАТЯ АСЕНОВА АТАНАСОВА

С. Везенково

878681120

СТАНИМИРА СТАНЕВА ТОДОРОВА

С. Садово

878914371

ЗДРАВКА КОЛЕВА КУРТЕВА

С. Велислав

878258667

КРЪСТЮ ЯНКОВ ЯНЕВ

С. Вълчин  878681120

ФИКРИЕ  РЕДЖЕБ  АРНАУДОВА

С. ПЧЕЛИН

0878720070