Администрация

 

Вид документ   Дата
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2018 ГОДИНА    
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2015 - 2019   26.03.2018г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЮЛИ 2017Г. - М. ДЕКЕМВРИ 2017Г.   26.03.2018г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М.ЯНУАРИ 2017Г. - М.ЮНИ 2017 Г.   30.06.2017г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2015-2019   17.02.2017г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М.ЮЛИ 2016 Г. - М.ДЕКЕМВРИ 2016 Г.   15.02.2017г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. НОЕМВРИ 2015 Г. - М.ЮНИ 2016 Г.    11.06.2016г.
Годишен отчет за управлението на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи" по чл.12 от ЗЕЕ   17.03.2016г.