Администрация

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Адрес за кореспонденция: гр. Сунгурларе, ул. ”Г. Димитров” № 10 
тел. кмет: 05571/5063 Факс: 05571/5585; Е-mail: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Кмет на община д-р. Георги Кенов
50-63 0898254444 112
Заместник кмет Тодорка Павлева   0877147877 114
Заместник кмет Димитър Гавазов   0879637238  
Заместник кмет Гергана Желязкова 57-21 0877340877 115
Секретар на община Росица Чанева 56-64 0878681133 124

 

Звено "Експертно обслужване на ОбС Сунгурларе"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Председател на Обс Ружди Хикмет Хаджен 51-12 0879577576 135
Специалист Маргарита Маринова 51-12 0899547342 135

 

ДИРЕКЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел "Административно-правно, информационно обслужване"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Мл. експерт АОД Марияна Петкова 51-12 0878624478 116
Мл. експерт ГРАО Йоанна Терзиева 50-96   151
Технически сътрудник Кристина Чакърова 50-63 0877450877 111
Техн. сътр. - домакин Снежана Начева 50-85 0878627116 160
Ст. специалист Андреана Берданкова 52-95 0878915338 122
Ст. специалист Николина Димова 52-95   122
Системен администратор Деян Делчев   0879636553  
Специалист Костадин Гъргов   0878624517  
Секретар МКБППМН        
Юристконсулт Светлана Маринова      

 

Отдел "Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Директор дирекция Елена Ралчева 50-85 0878682032 123
Гл. експерт Б и Ф Иванка Генчева 50-85 0878915289 123
Гл. експерт Счетоводител Мария Рускова 50-85 0878679012 119
Мл. експерт Счетоводител Снежана Рускова 50-85 0878917327 119
Ст. спец. касиер-счетоводител Галина Калковска   0878625349 116
Ст. спец. счетоводител Стела Касабова   0878915340 119
Ст. спец. счетоводител Петя Терзиева   0878682046 119
Специалист Калина Димитрова   0877319990  

 

Звено за вътрешен одит

Длъжност   Име, фамилия   Мобилен
Вътрешен одитор   Ирина Ружева   0878624502

 

ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Отдел "Общинска собственост"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Директор дирекция специализирана администрация Петър Мушиев   0878627115  
Главен експерт "Общинска собственост" Валентина Узунова 52-95 0878916321 152
Специалист "Жил. наст. НО" Соня Колева 52-95 0878912390 120
Ст. спец. "Търг. трансп. стоп." Денка Камшева
  0878678252 125
Мл. експерт Надя Берданкова   0879636541 144
Ст. експерт Гюнер Алимолла 50-72 0879836608 144

 

Отдел "Устройство на територията и Екология"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Главен архитект
Константин Якубович
  0878678260  
Гл. експерт "Строителство" Кънчо Георгиев 51-83 0892237676 131
Гл. специалист "УТ" Донка Маринчева
51-58 0878682081  
Гл. спец. "Кад. и контр. дейности" Тодор Кенов 51-58 0878916331 134
Ст. спец. "Контр. д-сти по стр." Галина Ганева 51-58 0878627102 133
Мл. експерт "Еколог" Ирена Ангелова 50-72 0878915363 158
Гл. специалист "Строителство“ Дияна Якубович   0877300178  

 

Отдел "Оперативни програми и проекти"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Ст. експерт ОП
Венко Данев
  0876154356  
Мл. експерт Хамизе Гази
  0878678976  
Ст. експерт Исмигюл Мехмед   0876154633  
Мл. експерт Ирина Ружева   0878624502  

 

Отдел "Образование и училищно здравеопазване, култура, спорт, туризъм"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Гл. експерт Антоанета Алексиева 56-81 0878682055  
Директор ЦПРЛ-ОДК Диана Гурева
  0878680102  
Директор детска градина с. Прилеп
Ганка Дянкова   0878680095  
Директор детска градина с. Манолич Зелиха Молла   0878679128  
Директор детска градина с. Съединение Зехра Мехмед   0878679116  
Директор детска градина с. Славянци Ценка Фотева   0878681059  
Директор детска градина гр. Сунгурларе Катя Русенова   0878915356  
Директор детска градина с. Чубра Златка Желязкова   0878916315  
Директор детска градина с. Лозарево Боянка Радева   0878915357  
Директор детска градина с. Грозден
Мария Димитрова   0894049479  

 

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Гл. експерт Шабан Мустафа   0878627114  
Гл. експерт "Култура" Тончо Тончев 52-65 0878679060  
В-к "Сунгурларска долина" Веселина Делчева 50-97 0878915312  
Ст. специалист Иванка Вълкова   0878679055  

 

Отдел "Социални дейности"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Директор ДСХ с. Славянци Катя Тодорова   0878915276  
Директор ДСХ с. Лозарево Ганка Стоянова   0878914367  

 

Отдел "Местни приходи"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Ст. инспектор Маргарита Караиванова 57-03 0878629206 140
Инспектор Венелина Катърджиева 57-03 0878682003 128
Ст. счетоводител Даниела Петрова 57-03 0878629203 143
Касиер-приходи Генка Колева 57-04 0879636551 126

 

Отдел "Общински горски територии"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Ръководител участък Хайретин Ходжа   0878623498  

 

Звено "Благоустройство и комунални дейности"

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Гл. експерт/ел. инженер
Ивайло Русков
  0878678973  
Ст. специалист Живко Георгиев   0889523651  

 

 

ДЕЖУРНИ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Оперативен дежурен Славчо Дюлгеров 51-11 0878257690 136
Оперативен дежурен Стефан Вълков 51-11 0878257690 136
Оперативен дежурен Иван Караиванов 51-11 0878257690 136
Оперативен дежурен Щерю Хътов
51-11 0878257690 136
Оперативен дежурен Веселин Гашев 51-11 0878257690 136
Охранител Веселин Вълков   0878624451  

 

Военен отдел

Длъжност Име, фамилия Телефон
Стационарен Мобилен Вътрешен
Военен отдел Иван Баев 50-99 0888750745 137

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУНГУРЛАРЕ

МАНДАТ 2019 - 2023

 

Име, презиме, фамилия   Телефон   Населено място
Сюлейхан Исуф Хасан   0878876656   с. Везенково 
Мария Димитрова Димитрова   0878913364   гр. Карнобат
Иван Начев Ангелов   0876337374   гр. Сунгурларе
Мирослав Стефанов Мирков
  0882560080   гр. Сунгурларе 
Айше Реджеб Гюджен   0879636549   с. Манолич 
Васил Динев Михалев   0878623459   с. Чубра 
Ферди Байрамали Хюлми   0876290277   с. Съединение 
Мехмед Мустафа Шакир   0887978360   с. Съединение
Халил Сеидахмед Ахмед   0897568888   с. Пчелин 
Ружди Хикмет Хаджен   0876043412   с. Манолич 
Живка Николова Колева   0877003109   гр. Сунгурларе 
Садет Сали Бошнак   0879372672   с. Манолич
Ремзи Ереджеб Али   0878624536    с. Съединение
Кина Иванова Христова   0877439884   с. Грозден 
Исмаил Хасан Хасан   0876108353   с. Прилеп
Фикрет Миман Кадиш   0877451003   с. Манолич
Валентин Янчев Славов   0878623493   гр. Сунгурларе 

 

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

МАНДАТ 2019 - 2023

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Име, презиме, фамилия   Телефон   Населено място
Ахмед Али Али   0878623548   с. Съединение
Белгин Феим Кадиш   0879636548   с. Манолич
Чани Димов Стойчев   0878681093   с. Прилеп
Валентина Желязкова Йорданова   0879636546   с. Подвис
Димка Андонова Чанева   0879636540   с. Лозарево
Цонко Сашев Беев   0878682075   с. Грозден
Стефан Димов Димов   0879637221   с. Славянци
Митко Ганев Димитров   0878629142   с. Чубра
Кръстю Янков Янев   0878629145   с. Вълчин
Бекташ Исмаилов Хюсеинов   0878622587   с. Климаш
Ахмед Мустафа Христем   0878628136   с. Костен
Катя Асенова Атанасова   0878681120   с. Везенково

 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Име, презиме, фамилия   Телефон   Населено място
Йордан Ганев Ганев   0878258863   с. Терзийско
Христина Христова Косева   0878682085   с. Завет
Мариана Вълева Гочева   0878625347   с. Бероново
Ангелина Янакиева Вълкова   0878258664   с. Ведрово
Матка Христова Рашкова   0886129879   с. Есен
Вълчо Тодоров Витанов   0878629138   с. Дъбовица
Албена Алдинова Момчева   0878678892   с. Босилково
Тодор Стоянов Раданчев   0878258667   с. Пчелин
Севим Сеид Емин   0878680130   с. Камчия
Димитър Христов Христов   0878907164   с. Черница
Станимира Станева Тодорова
  0877220520   с. Садово
Тодор Стоянов Раданчев   0878258667   с. Велислав