Кариери Кариери

Съобщение за набиране на кандидати за полицаи

Съобщение

В Областна дирекция МВР Бургас е обявен конкурс за набиране на кандидати за полицаи.
За община Сунгурларе са предвидени 6 места.
Желаещите могат да получат набор документи за кандидатстване всеки ден от 14:00ч. в Областна дирекция град Бургас, ул. "Христо Ботев", № 46.

Конкурс за избор на здравен медиатор

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Сунгурларе.

Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование
- Принадлежност към местна уязвима етническа общност
- Познаване на здравните и социални проблеми на общността
- Владеене на езика на общността
- Комуникативни умения
- Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 15 януари 2017г.
Документите се подават в деловодството на Община Сунгурларе

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”
- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
- Подпомагане при попълване на различни документи;
- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Заявление по образец

Кариери

 
 

Обявяване на конкурс за длъжността вътрешен одитор в Община Сунгурларе

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.06.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.06.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.05.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 08.05.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.04.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.04.2020г.

Обявление за подбор за кандидати за обществени изпълнители

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.04.2020г.

Патронажна грижа компонент 3 - свободни работни места

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.04.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 27.03.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 31.01.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.01.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 17.01.2020г.

Конкурс за заемане на длъжността Директор на ЦПРЛ-ОДК

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.01.2020г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.12.2019г.

Удължаване на срока на процедура за подбор на здравен медиатор

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 13.12.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 06.12.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.11.2019г.

Община Сунгурларе обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 08.11.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.11.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 25.10.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 18.10.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 11.10.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 27.09.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.09.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.09.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.08.2019г.

Обява за свободни работни места съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0047-C01

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.08.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 09.08.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 02.08.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 19.07.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.07.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 28.06.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 21.06.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 14.06.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 07.06.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 31.05.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 23.05.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 17.05.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.05.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.05.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 19.04.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.04.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.04.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.03.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 22.03.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.03.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.03.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 22.02.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.02.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 08.02.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.02.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 25.01.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 18.01.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 04.01.2019г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 31.12.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 21.12.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 14.12.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 07.12.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.11.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.11.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 09.11.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 02.11.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 26.10.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.10.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.10.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 28.09.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 07.09.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 31.08.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.08.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.08.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.07.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 22.06.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.06.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.06.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 11.05.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 04.05.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.04.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 13.04.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.04.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 23.03.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.03.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.02.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 09.02.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 02.02.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 19.01.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.01.2018г.

Обявление за подбор на кандидати на длъжност "Главен лесничей"

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.01.2018г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.12.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.12.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.12.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.11.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 17.11.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.11.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.10.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 13.10.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 06.10.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.09.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 25.09.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.09.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 08.09.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 01.09.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 25.08.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 11.08.2017г

.Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 28.07.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 14.07.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.06.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 23.06.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 16.06.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 09.06.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 19.05.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.05.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.05.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 28.04.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 21.04.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 13.04.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 07.04.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 31.03.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.03.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 02.03.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.02.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.02.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.02.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 27.01.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 06.01.2017г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.12.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.12.2016г.

Конкурс за избор на здравен медиатор

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 09.12.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 02.12.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 18.11.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 04.11.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 21.10.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 07.10.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 17.09.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.09.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 26.08.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 19.08.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 12.08.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.08.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 29.07.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 22.07.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.07.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 24.06.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 10.06.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 03.06.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 30.05.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 20.05.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 14.05.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 05.05.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 15.04.2016г.

Свободни работни места в Дирекции "Бюра по труда" от Регион Бургас към 08.04.2016г.