Обяви

Покажи брой 
Профилактика на системите "Регистрация на МПС" към сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Бургас 23.01.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 21.01.2019г.
Обявяване на конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността Директор на "Дом за пълнолетни лица с деменция" с. Славянци, община Сунгурларе 21.01.2019г.
Обнародвано Решение № 392 от 29 ноември 2018г. на Общински съвет Сунгурларе 09.01.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 04.01.2019г.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2019 г. 03.01.2019г.
Покана за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Сунгурларе за 2019г. 03.01.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 02.01.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 19.12.2018г.
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2018/2019г. 29.11.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 21.11.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.182, ал.2,т.1 от ДОПК 20.11.2018г.
Благотворителна кауза Надежда за малките - Те имат нужда от твоята помощ 16.11.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 12.11.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 01.11.2018г.
ИЗТИЧАТ СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ 31.10.2018г.
Актуализирана Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г. 22.10.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 18.10.2018г.
Община Сунгурларе започва изпълнението "Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на Община Сунгурларе" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Осно 18.10.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 15.10.2018г.