Обяви

Покажи брой 
Откриване на процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2019/2020г. за землища на Община Сунгурларе 09.08.2019г.
Обявление от Общински съвет Сунгурларе 06.08.2019г.
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на хранителни продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ОУ с. Прилеп 30.07.2019г.
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич 15.07.2019г.
Съобщение за провеждане на ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари 15.07.2019г.
Съобщение за отмяна на обработка срещу комари 10.07.2019г.
Съобщение за провеждане на ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари 08.07.2019г.
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Славянци 08.07.2019г.
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Чубра 08.07.2019г.
Одобрен проект от Министерство на труда и социалната политика 04.07.2019г.
Съобщение от Агенция за социално подпомагане 04.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Съединение 02.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич 01.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Лозарево 01.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ОДЗ "Слънце" гр. Сунгурларе 27.06.2019г.
Мотиви за приемане на Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе 24.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич 21.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Съединение 21.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Щастливо детство" 17.06.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Ален мак" 17.06.2019г.