Обяви

Покажи брой 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - гр. СУНГУРЛАРЕ 16.03.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - с. СЪЕДИНЕНИЕ 16.03.2020г.
Уведомление от ЕТ "Христо Рахнев - Чавдар Иванов" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 05.03.2020г.
Уведомление от ЕТ "Христо Рахнев - Чавдар Иванов" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 05.03.2020г.
Уведомление от ЕТ "Христо Рахнев - Чавдар Иванов" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 05.03.2020г.
Уведомление от ЕТ "Христо Рахнев - Чавдар Иванов" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 05.03.2020г.
Прием на документи по национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" 02.03.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 20.02.2020г.
Съобщение за публично обявление 18.02.2020г.
Покана за публично обсъждане за намерение за поемане на общински дълг 10.02.2020г.
Предприемане на профилактични и ограничителни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на заболяването „инфлуенца по птиците“ (грип) 07.02.2020г.
Съобщение за инвестиционно предложение 07.02.2020г.
Съобщение за собствениците на кучета в община Сунгурларе 05.02.2020г.
Конкурс за заемане на длъжността Директор на ЦПРЛ-ОДК 21.01.2020г.
Информация за финансовата подкрепа на хората с увреждания от 01.01.2020г. 20.01.2020г.
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 20.01.2020г.
Процедура по чл. 195 ал. 4 от ЗУТ 08.01.2020г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе 07.01.2020г.
Проект на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища 31.12.2019г.
Заключителна кръгла маса по проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на социалните политики в община Сунгурларе” 19.12.2019г.