Обяви

Покажи брой 
Община Сунгурларе организира пролетно почистване на 22 април 12.04.2016г.
Обявление за инвестиционно намерение от Живко Петков-2001 ЕООД 01.04.2016г.
Община Сунгурларе уведомява всички жители на общината, че за четвърта поредна година ще се проведе състезанието : Крос кънтри „Сунгурларска долина” 24.03.2016г.
Съобщение от 22-03-2016 22.03.2016г.
Община Сунгурларе съобщава, че е разработена програма за управление на отпадъците 23.03.2016г.
Информация обучение 17.03.2016г.
Община Сунгурларе ще осигури обучение и работа на 70 младежи до 29 годишна възраст, по Проект „Обучение и заетост на младите хора“, процедура за предоставяне на БФП BG05M90P001-1.005-0001 „Обучение и заетост на младите хора ” , ОП „РЧР" 12.03.2016г.
Община Сунгурларе кандидаства с проект №: BG05M2OP001-3.001-0084 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение в община Сунгурларе“ 12.03.2016г.
Списък на класираните кандидат - потребители и определения индивидуален месечен бюджет 22.02.2016г.
Обявление със Заповед № 70/27.01.2016год. на Кмета на Община Сунгурларе е обявен подбор по документи за заемане по трудово правоотношение за следните длъжности 28.01.2016г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява 28.01.2016г.
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба 22.01.2016г.
Община Сунгурларе обявява процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ 22.01.2016г.
Списък на оценените кандидати за „Домашни помощници“ 17.01.2016г.
Откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ” 16.12.2015г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до: Стефчо Яшков Стефанов с. Грозден 12.05.2015г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК До:ЛОЗАРЕВО ЗКПУ в ликвидация с.Лозарево 26.02.2015г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК До:Веско Сашев Йорданов- гр.Сунгурларе 21.11.2014г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК До:Виолетка Стоянова Димитрова- с.Прилеп 21.11.2014г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК До: Пенка Атанасова Атанасова - гр. Сунгурларе 21.11.2014г.