Обяви

Покажи брой 
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба 22.01.2016г.
Община Сунгурларе обявява процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ 22.01.2016г.
Списък на оценените кандидати за „Домашни помощници“ 17.01.2016г.
Откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ” 16.12.2015г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до: Стефчо Яшков Стефанов с. Грозден 12.05.2015г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК До:ЛОЗАРЕВО ЗКПУ в ликвидация с.Лозарево 26.02.2015г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК До:Веско Сашев Йорданов- гр.Сунгурларе 21.11.2014г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК До:Виолетка Стоянова Димитрова- с.Прилеп 21.11.2014г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК До: Пенка Атанасова Атанасова - гр. Сунгурларе 21.11.2014г.
Проект на Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Сунгурларе 23.04.2012г.