Обяви

Покажи брой 
ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Сунгурларе 09.12.2016г.
Уведомление на основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове 22.11.2016г.
Съобщение за изземване на имот общинска собственост в с. Чубра , общ. Сунгурларе 16.11.2016г.
Обява за инвестиционно намерение 11.11.2016г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява 11.11.2016г.
Указ №329 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас 31.10.2016г.
Съобщение за избиратели затруднени в придвижването 27.10.2016г.
Съобщение обучение СИК 26.10.2016г.
Обява за програми и мерки за заетост по ЗНЗ 25.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Неджиб Ахмедов Неджибов Гр. Сунгурларе ул. Н.Вапцаров № 9 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Славка Божилова Стоянова Гр. Сунгурларе ул. Крайречна № 8 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Дуду Али Яшар Гр. Сунгурларе ул. Иван Вазов № 25 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Красимир Ангелов Кабаков Гр. Сунгурларе ул. В. Коларов № 16 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Ангел Христов Илиянов Гр. Сунгурларе ул. Изгрев № 21 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Ангел Димитров Арнаудов Гр. Сунгурларе ул. Българка № 5 эвх, 1 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Христо Стефчев Атанасов С. Дебелт 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Ивайло Христосков Илиев Гр. Нови Искър 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Красимир Руменов Димитров Гр. Приморско 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Рефик Байрям Байрям Гр. София 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Джонатан Дейвид Хол Гр. Елхово 19.10.2016г.