Обяви

Покажи брой 
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ 2017-2019 г.НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 27.04.2017г.
Съобщение 26.04.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ 24.04.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 24.04.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ 18.04.2017г.
Съобщение във връзка с провеждането на дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия 12.04.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11.04.2017г.
ОБЯВЛЕНИЕ № 9 от 04.04.2017г. 04.04.2017г.
Обявление 04.04.2017г.
Обява за инвестиционно намерение 03.04.2017г.
Съобщение Крос кънтри - 2017 г. 03.04.2017г.
Съобщение за извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи на територията на Община Сунгурларе 30.03.2017г.
Съобщение относно профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения 22.03.2017г.
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 21.03.2017г.
Обява за инвестиционно намерение 20.03.2017г.
Обява за инвестиционно намерение 13.03.2017г.
Обява за инвестиционно намерение 07.03.2017г.
Уведомление за провеждане подбор на кандидати 07.03.2017г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява 16.02.2017г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява 16.02.2017г.