Обяви

Покажи брой 
Съобщение относно профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения 22.03.2017г.
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 21.03.2017г.
Обява за инвестиционно намерение 20.03.2017г.
Обява за инвестиционно намерение 13.03.2017г.
Обява за инвестиционно намерение 07.03.2017г.
Уведомление за провеждане подбор на кандидати 07.03.2017г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява 16.02.2017г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява 16.02.2017г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява 16.02.2017г.
СУНГУРЛАРЕ ПОМНИ КАЙМАК-ЧАЛАН 08.02.2017г.
РЕШЕНИЕ № 03/07.02.2017г. 07.02.2017г.
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ , УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА 02.02.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ 02.02.2017г.
Съобщение за ПООС 31.01.2017г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява 27.01.2017г.
Заповед за търг за наем на земеделски имот 25.01.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КАРНОБАТ 25.01.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ 24.01.2017г.
ЗАПОВЕД № 26/13.01.2017год. 17.01.2017г.
Съобщение 11.01.2017г.