Обяви

Покажи брой 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 12.10.2017г.
Електрооползотворяване ЕАД съвместно с ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ организира кампания за разделно събиране на стари електрически уреди 09.10.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 05.10.2017г.
Проект „РЪКА ЗА РЪКА КЪМ ИНТЕГРАЦИЯТА“ 04.10.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 14.09.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА! 13.09.2017г.
„Да изчистим България заедно“ 2017г. 13.09.2017г.
Съобщение 31.08.2017г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНЖ ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 25.08.2017г.
Военно окръжие – Бургас обявява 25.08.2017г.
ПОКАНА 25.08.2017г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИНЖ ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 25.08.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА! 24.08.2017г.
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2 0 1 6 ГОДИНА 22.08.2017г.
Съобщение 22.08.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ 03.08.2017г.
Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ 26.07.2017г.
Анкетна карта за определяне на датата на празника на гр. Сунгурларе 26.07.2017г.
ОБЯВЛЕНИЕ 26.07.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ 25.07.2017г.