Обяви

Покажи брой 
Решение № 2101/07.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас 12.01.2018г.
Решение № 1548/09.10.2017г. на Административен съд – гр. Бургас 12.01.2018г.
Покана за публично обсъждане Бюджет 2018 г. 05.01.2018г.
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Сунгурларе през 2018 г. 21.12.2017г.
Покана за пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001„Солидарност" 12.12.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08.12.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 05.12.2017г.
Съобщение за инвестиционно намерение 28.11.2017г.
ОБЯВЛЕНИЕ 24.11.2017г.
Съобщение за инвестиционно предложение 22.11.2017г.
ОБЯВА ЦПЛР-ОДК СУНГУРЛАРЕ 15.11.2017г.
Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе и ЕО към него 14.11.2017г.
Local open procedure for Supply “Equipment and works”: Supply of firefighting equipment under the project “Joint actions for fire fighting” 13.11.2017г.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 03.11.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 27.10.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 23.10.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 23.10.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 23.10.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 23.10.2017г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Станимир Джендов Джендов Гр. София 19.10.2016г.