Обяви

Покажи брой 
Програма за управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе за 2017 г. 04.01.2017г.
Обявление за ТБО 30.12.2016г.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2 0 1 7 ГОДИНА 28.12.2016г.
Съобщение 12.12.2016г.
Обявление за инвестиционно намерение 12.12.2016г.
Обявление за инвестиционно намерение 12.12.2016г.
Обявление за инвестиционно намерение 12.12.2016г.
ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Сунгурларе 09.12.2016г.
Уведомление на основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове 22.11.2016г.
Съобщение за изземване на имот общинска собственост в с. Чубра , общ. Сунгурларе 16.11.2016г.
Обява за инвестиционно намерение 11.11.2016г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява 11.11.2016г.
Указ №329 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас 31.10.2016г.
Съобщение за избиратели затруднени в придвижването 27.10.2016г.
Съобщение обучение СИК 26.10.2016г.
Обява за програми и мерки за заетост по ЗНЗ 25.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Неджиб Ахмедов Неджибов Гр. Сунгурларе ул. Н.Вапцаров № 9 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Славка Божилова Стоянова Гр. Сунгурларе ул. Крайречна № 8 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Дуду Али Яшар Гр. Сунгурларе ул. Иван Вазов № 25 19.10.2016г.
Съобщение по чл.32 от ДОПК до:Красимир Ангелов Кабаков Гр. Сунгурларе ул. В. Коларов № 16 19.10.2016г.