Обяви

Покажи брой 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 01.02.2018г.
Промяна на месечната добавка за социална интеграция 01.02.2018г.
Съобщение относно регистрирането на кучета в Община Сунгурларе 26.01.2018г.
Проект: „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО" 24.01.2018г.
Решение № 2280/22.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас 22.01.2018г.
Решение № 2279/22.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас 22.01.2018г.
Започна кампанията за плащане на местни данъци и такси в Община Сунгурларе 17.01.2018г.
Обявление за подбор на кандидати на длъжност "Главен лесничей" 12.01.2018г.
Решение № 2101/07.12.2017г. на Административен съд – гр. Бургас 12.01.2018г.
Решение № 1548/09.10.2017г. на Административен съд – гр. Бургас 12.01.2018г.
Покана за публично обсъждане Бюджет 2018 г. 05.01.2018г.
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Сунгурларе през 2018 г. 21.12.2017г.
Покана за пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001„Солидарност" 12.12.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08.12.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 05.12.2017г.
Съобщение за инвестиционно намерение 28.11.2017г.
ОБЯВЛЕНИЕ 24.11.2017г.
Съобщение за инвестиционно предложение 22.11.2017г.
ОБЯВА ЦПЛР-ОДК СУНГУРЛАРЕ 15.11.2017г.
Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе и ЕО към него 14.11.2017г.