Обяви

Покажи брой 
Изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ № 000216 и ПИ № 000217 в землището на с. Лозарево 22.06.2018г.
Съобщение за провеждане на консултации по проект на Доклад за Екологична оценка към Общ устройствен план на община Сунгурларе 21.06.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 20.06.2018г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна обработка на тревни площи 20.06.2018г.
Отлагане на дезакаризационната обработка 15.06.2018г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна обработка на тревни площи 11.06.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 08.06.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 04.06.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 31.05.2018г.
Информация за планирани мерки за безопасност в случай на голяма авария в пречиствателна станция за питейни води "Камчия" с. Прилеп 31.05.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 29.05.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 23.05.2018г.
Прекратяване на административно производство 18.05.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 18.05.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 03.05.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 03.05.2018г.
Провеждане на растителнозащитни мероприятия 27.04.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 26.04.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 26.04.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 26.04.2018г.