Обяви

Покажи брой 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2018 ГОДИНА 28.08.2019г.
Обява за свободни работни места съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0047-C01 26.08.2019г.
Информация относно условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване 16.08.2019г.
Обявяване на конкурс за заемане на длъжност по служебно правоотношение - главен експерт "Спорт и туризъм" 14.08.2019г.
Откриване на процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2019/2020г. за землища на Община Сунгурларе 09.08.2019г.
Обявление от Общински съвет Сунгурларе 06.08.2019г.
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на хранителни продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ОУ с. Прилеп 30.07.2019г.
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич 15.07.2019г.
Съобщение за провеждане на ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари 15.07.2019г.
Съобщение за отмяна на обработка срещу комари 10.07.2019г.
Съобщение за провеждане на ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари 08.07.2019г.
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Славянци 08.07.2019г.
Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" - ДГ с. Чубра 08.07.2019г.
Одобрен проект от Министерство на труда и социалната политика 04.07.2019г.
Съобщение от Агенция за социално подпомагане 04.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Съединение 02.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Манолич 01.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Лозарево 01.07.2019г.
Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ОДЗ "Слънце" гр. Сунгурларе 27.06.2019г.
Мотиви за приемане на Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе 24.06.2019г.