Обяви

Покажи брой 
Съобщение за инвестиционно предложение 21.11.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.182, ал.2,т.1 от ДОПК 20.11.2018г.
Благотворителна кауза Надежда за малките - Те имат нужда от твоята помощ 16.11.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 12.11.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 01.11.2018г.
ИЗТИЧАТ СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ 31.10.2018г.
Актуализирана Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г. 22.10.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 18.10.2018г.
Община Сунгурларе започва изпълнението "Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на Община Сунгурларе" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Осно 18.10.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 15.10.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 10.10.2018г.
Съобщение за публично обявление 08.10.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 05.10.2018г.
Обява по проект: “Прилагане на мерки за превенция от пожари в общинските гори” 02.10.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 19.09.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 19.09.2018г.
Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка към предварителния проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе (2) 05.09.2018г.
Покана за обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сунгурларе за 2017 година 04.09.2018г.
Съобщение за преработка на изготвения проект за изменение на ПУП-ПР с. Лозарево 04.09.2018г.
Призив за популяризиране успехите на спорта в общината 30.08.2018г.