Обяви

Покажи брой 
РЕШЕНИЕ № 03/07.02.2017г. 07.02.2017г.
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ , УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА 02.02.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ 02.02.2017г.
Съобщение за ПООС 31.01.2017г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява 27.01.2017г.
Заповед за търг за наем на земеделски имот 25.01.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КАРНОБАТ 25.01.2017г.
СЪОБЩЕНИЕ 24.01.2017г.
ЗАПОВЕД № 26/13.01.2017год. 17.01.2017г.
Съобщение 11.01.2017г.
Програма за управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе за 2017 г. 04.01.2017г.
Обявление за ТБО 30.12.2016г.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2 0 1 7 ГОДИНА 28.12.2016г.
Съобщение 12.12.2016г.
Обявление за инвестиционно намерение 12.12.2016г.
Обявление за инвестиционно намерение 12.12.2016г.
Обявление за инвестиционно намерение 12.12.2016г.
ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Сунгурларе 09.12.2016г.
Уведомление на основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове 22.11.2016г.
Съобщение за изземване на имот общинска собственост в с. Чубра , общ. Сунгурларе 16.11.2016г.