Обяви

Покажи брой 
Съобщение за инвестиционно предложение 08.02.2019г.
График за предоставяне на услуги по пенсионни въпроси 04.02.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Веселин Йорданов Йорданов С. Грозден 01.02.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Станчо Найденов Найденов С. Славянци 01.02.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Бенчо Димов Бенчев гр. Бургас 01.02.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Ганчо Иванов Христов гр. Бургас 01.02.2019г.
Информационен лист към Проект „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе” 30.01.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 28.01.2019г.
Информационен лист по Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и монитгоринг на социални политики в Община Сунгурларе” 24.01.2019г.
Съобщение относно регистрацията на на водовземни съоръжения за подземни води 24.01.2019г.
Профилактика на системите "Регистрация на МПС" към сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Бургас 23.01.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 21.01.2019г.
Обявяване на конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността Директор на "Дом за пълнолетни лица с деменция" с. Славянци, община Сунгурларе 21.01.2019г.
Обнародвано Решение № 392 от 29 ноември 2018г. на Общински съвет Сунгурларе 09.01.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 04.01.2019г.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2019 г. 03.01.2019г.
Покана за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Сунгурларе за 2019г. 03.01.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 02.01.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 19.12.2018г.
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2018/2019г. 29.11.2018г.