Обяви

Покажи брой 
Обявление на Община Сунгурларе за изработване на ПУП - ПР 02.04.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 28.03.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 26.03.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 25.03.2019г.
Покана за участие в проучване съгласно Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на социални политики в община Сунгурларе” 22.03.2019г.
Проект за нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Сунгурларе 21.03.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 19.03.2019г.
Временно прекъсване на електричеството в гр. Сунгурларе за извършване на профилактически дейности 06.03.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 05.03.2019г.
Временно прекъсване на електричеството в гр. Сунгурларе за извършване на профилактически дейности 05.03.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 05.03.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 05.03.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Минчо Асенов Йорданов С. Грозден 19.02.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Захари Стоянов Стоянов С. Везенково 19.02.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МОНИ – ВГ С. ПОДВИС 19.02.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЮРА УКР ЕООД С. ПОДВИС 19.02.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНКА САВОВА ДОНКОВА с. ПРИЛЕП 19.02.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Вълко Желев Димитров с. Черница 19.02.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до Иван Атанасов Палазов гр. Карнобат 19.02.2019г.
Обявление на Община Сунгурларе за изработен проект за изменение на ПУП - ПР 13.02.2019г.