Обяви

Покажи брой 
Съобщение за инвестиционно предложение 04.01.2019г.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2019 г. 03.01.2019г.
Покана за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Сунгурларе за 2019г. 03.01.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 02.01.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 19.12.2018г.
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2018/2019г. 29.11.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 21.11.2018г.
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.182, ал.2,т.1 от ДОПК 20.11.2018г.
Благотворителна кауза Надежда за малките - Те имат нужда от твоята помощ 16.11.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 12.11.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 01.11.2018г.
ИЗТИЧАТ СРОКОВЕТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ 31.10.2018г.
Актуализирана Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г. 22.10.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 18.10.2018г.
Община Сунгурларе започва изпълнението "Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на Община Сунгурларе" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Осно 18.10.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 15.10.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 10.10.2018г.
Съобщение за публично обявление 08.10.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение 05.10.2018г.
Обява по проект: “Прилагане на мерки за превенция от пожари в общинските гори” 02.10.2018г.