Обяви

Покажи брой 
Уведомление от ЕТ "Агрокомерс-Жозеф Фегали" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 28.05.2019г.
Уведомление от ЕТ "Агрика" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 28.05.2019г.
Уведомление от "МБН" ООД за третиране на масиви - пшеница и слънчоглед 23.05.2019г.
Уведомление от "Агровин" ООД за третиране на масиви - пшеница и слънчоглед 23.05.2019г.
Уведомление от "Агровин" ООД за третиране на лозови масиви 23.05.2019г.
Публично обявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект 22.05.2019г.
Уведомление от РП ЕНС Пловдив за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 15.05.2019г.
ГРАФИК ЗА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И ЛАРВИ НА КОМАРИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА 10.05.2019г.
Съобщение за провеждане на дезинсекционни, дезакаризационни и дезинфекционни (ДДД) обработки 10.05.2019г.
Уведомително писмо от секция "Сигнализации и телекомуникация" Горна Оряховица за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 09.05.2019г.
Съобщение за провеждане на дезинсекционни, дезакаризационни и дезинфекционни (ДДД) обработки 08.05.2019г.
Уведомление от УВГД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности 08.05.2019г.
Уведомление за обезтревяване на ЖП инфраструктура чрез третиране с хербициди 02.05.2019г.
Проект за изменение на ПР за УПИ V40, VI39 и IV44 квартал 11 ПУП с. Лозица 02.05.2019г.
Уведомление за обезтревяване на ЖП инфраструктура чрез третиране с хербициди 25.04.2019г.
Съобщение за инвестиционно предложение 23.04.2019г.
Уведомление и План-график за обезтревяване на ЖП инфраструктура чрез третиране с хербициди 19.04.2019г.
Съобщение за инвестиционно намерение 18.04.2019г.
Съобщение за набиране на кандидати за полицаи 09.04.2019г.
Обявление на Община Сунгурларе за изработен проект за изменение на ПУП - ПР - с. Лозица 09.04.2019г.